Memorial Bahçelievler Hastanesi Adnan Kahveci Bulvarı No:227 Bahçelievler/İstanbul
Erbay Özel Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Fişekhane cad. Batman Apt. No: 46/5 Bakırköy, İstanbul

Reflü

Reflü Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Pekçok insanda yemekten sonra hazımsızlık, ekşime ve yemek borusunda yanma yakınmaları mevcuttur.  Bu rahatsız edici durum yemek borusuna ve hatta ağıza kadar gelen yemek ve mide asidi ile belirgindir.

Bu durum bazı kişilerde geçici olup, belli bir sürede ortadan kalkar. Ancak bazı kişilerde de oldukça rahatsız edici, sık sık oluşan ve oldukça ağrılı bir hastalık halini alır. Bu hastalığı “Gastroözofageal reflü” olarak adlandırıyoruz. Toplumda oldukça sık oranda (-20) gözlenen bir hastalıktır. Kadınlarda daha sık gözlenmesine karşın ciddi yemek borusu hasarı erkeklerde daha sık gözlenir. Yaşlılarda ve çocuklarda oldukça ciddi durumlar oluşturabilir.

Reflü Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

En sık belirtisi göğüste yanma “heartburn” dır. Bazı insanlar bu yanmayı midesinde, boyunda, omuzlarda ya da hatta sırtta ve kolda dahi hissedebilir. Kalp ağrısından bazen ayırt edilemez. Genellikle bu nedenle doktora başvururlar.

Göğüs ağrısı nedeniyle Koroner anjio yapılıp negatif bulunan % 50 hastada reflü özofajit saptanmıştır. Özofajitte ağrı sıklıkla akut başlangıçlı ve saatlerce sürer, uykudan uyandırır, antiasit ve yiyeceklerle hafifler, gıda ve öğünlerle ilişkilidir, sırt üstü yatma ve öne eğilmede hissedilir, % 50 olguda pyrozis, regürjitasyon ve disfaji gibi semptomlara eşlik eder, eforla ilişkisizdir, sıklıkla sternum altında yada sırt bölgesinde hissedilir, yayılım göstermez.

Ağrıya ilaveten ağıza ekşi su gelmesi “regürjitasyon” diğer sık rastlanan belirtidir. Boğazda ve ağızda kötü bir tat bırakır, genellikle yemek sonrası nadiren yemek sırasında oluşur. Semptomlar sıklıkla yatarken ve uyurken meydana gelir. Karında şişkinlik, geğirti, hıçkırık, gıcık hissi, kronik öksürük, ağız kokusu, ses kısıklığı, ses tellerinde nodül  ve astım nöbetleri diğer belirtileridir.

Reflü hastalığı günümüzde tanısı konduktan sonra önleminin alınması ve tedavisi mümkün bir hastalıktır.

Yemek ile birlikte midede öğütücü  işlem amacı ile asit salgılanması başlar. Yemek bitiminde bu salgılanan asidin bir kısmı mideden taşarak yemek borusunu tahriş eder. İşte bu geriye taşmaya “Reflü “ adını veriyoruz. Reflü olan asit, yemek borusunda geçici ve kalıcı hasarlar oluşturabilir. Bu tahriş neticesinde oluşan ağrıya da “heartburn”, yemek borusunda oluşan hasarada “Özofajit” tanımlarını kullanıyoruz.

Mide yüzeyi aside alışık ve asidin tahrip eden etkisini ortadan kaldıracak mekanizmalara sahiptir. Ancak yemek borusunda aside karşı bu tür koruyucu etkili mekanizmalar bulunmaz. Normalde mide ile yemek borusu arasında “alt özofagus sfinkter” dediğimiz bir kapı  görevini üstlenen mekanizma mevcuttur. Bu kapı yutulan lokmaların yemek borusundan mideye geçisine izin verir ancak mide içeriğinin geri kaçmasını önleyecek mekanizma ile çalışır. Bu kapıdaki gevşemeler ya da bozukluklar (mide fıtığı-hiatal herni) reflü hastalığının oluşmasının nedenleridir.

Mide içindeki basıncın arttığı durumlarda (çok yemek yenmesi, yemek sonrası yatılması,vs) reflü sıklığı daha fazladır.

Reflü Nedenleri Nelerdir?

Reflü problemi sindirim sistemini önemli ölçüde etkileyen bir problemdir. Alınan gıdalar yemek borusu yardımı ile mideye iletilmektedir. Yemek borusunun bittiği midenin başladığı noktada bir kapakçık bulunmaktadır. Bu kapakçık korunmasız olan yemek borusunu mide asitinden koruma işlevini görmektedir. Kontrolünü sağlayamayan kapakçığın işlevini yitirmesi ise reflü problemlerini açığa çıkarmaktadır. Reflü nedenleri elbette beslenme kaynaklı problemlerdir. Bununla birlikte ideal kilonun üzerinde olunması da reflüye neden olmaktadır.  

Reflü aynı zamanda yağlı gıdaların, domates, sarımsak, soğan ve baharatlı besinlerin çok ve kontrolsüz bir şekilde tüketilmesi sonucunda da açığa çıkabilmektedir. 

Reflü Tedavisi Nasıl Yapılır?

Reflü tedavisinde öncelikle beslenme programının oluşturulması ve reflü şikayetlerinin kontrol altına alınması gerekmektedir. Beslenme şeklinin değiştirilmesi ya da ilaçla tedavi reflü şikayetlerini ortadan kaldırmıyor ise reflü ameliyatına başvurulabilmektedir.

Unutulmamalıdır ki reflü ameliyatı reflü hastalarının sadece çok küçük bir bölümüne uygulanmaktadır. Öyle ki yaşam tarzında gerçekleştirilebilecek birtakım değişiklikler ve kronik olmayan ilaç tedavileri ile de reflü şikayetleri kontrol altına alınabilmektedir. Reflü diyeti, reflü şikayetleri yaşayan birçok hastanın problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. 

Reflü Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır?

Reflü problemi yaşayan hastaların yaşam tarzlarında uyguyacakları birtakım değişiklikler ile reflü şikayetlerinin önünde geçilmesi mümkündür. Yüksek yastıkta uyumak, öğünlerde ölçülü yemek yemek, dar giysiler tercih etmekten kaçınmanın yanı sıra; öğünlerde sık ve az yemek yemek, alkol ve asitli içeceklerden uzak durmak, tütün ürünleri tüketmemek, yemeklerden hemen sonra uzanmamak ya da uyumamak gibi dikkat edilmesi gereken küçük öneriler bulunmaktadır. Tüketilmemesi gereken besinler ise şu şekildedir;

Bütün bunların yanı sıra aşırı sıcak ya da aşırı soğuk besinler tüketmekten kaçınmak ve sıvı besinlerin ara öğünlerde alınmasına dikkat etmek gerekmektedir. 

Reflü ve Gastrit Arasındaki Farklar Nelerdir?

Reflü ve gastrit belirtileri benzerlik göstermektedir. Bu nedenle hastaların birçoğu iki problemi birbirleri ile karşıtırıp yanlış tedavi yöntemleri uygulamaktadır. Bu nedenle hastaların sindirim sistemleri ile ilgili herhangi bir şikayetleri olması durumunda mutlaka bir uzmana başburmaları gerekmektedir. Gastrit belirtileri genellikle açken açığa çıkmakta ve uzun süreli ağrılar hissedilmektedir.