Verdiği Eğitimler

Eğitimler 

 • Özofagus Tümör Obstrüksiyonlarında Tümör Probpalyasyonu. Konuşmacılar : Nefize Barlas,  Erhun Eyüboğlu. 29 Nisan 1991, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul.
 • Laparoscopic Surgery Course,. Erhun Eyüboğlu ; İstanbul Üniversitesi ve USSC işbirliği  çerçevesinde Kurs düzenleyici  ve öğretici . June 15-19 1993, İstanbul
 • Etkinlik 2, Açık Oturum. Laparoskopik Cerrahi Uygulamaları, Konuşmacılar: Ergun Göney, Ceyhun Oral, Erhun Eyüboğlu. 3 Ekim 1994,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ,İstanbul.
 • Laparoskopik fıtık girişimleri. Moderatör :  J.J Dulucq- Erhun Eyüboğlu Panel II. ,  II.  Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi 14-16 Eylül 1995 İstanbul.
 • Ameliyathane Uygulamaları, Laparoskopik Hiatus Cerrahisi.  Erhun Eyüboğlu. Videoskopik Cerrahi Mezuniyet sonrası Eğitim Kursları 32, İstanbul, 1997
 • Ameliyathane Uygulamaları, Laparoskopik Hiatus Cerrahisi.  Erhun Eyüboğlu. Videoskopik Cerrahi Mezuniyet sonrası Eğitim Kursları 36 , İstanbul, 1999
 • Ameliyathane Uygulamaları, Laparoskopik Hiatus Cerrahisi.  Erhun Eyüboğlu. Videoskopik Cerrahi Mezuniyet sonrası Eğitim Kursları 40 , İstanbul, 2000
 • Hiatus Cerrahisi., Yönetici: Erhun Eyüboğlu. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2000-2001 Yılı Eğitim ve Öğretim Programı, İstanbul,2000
 • İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı  2001-2002 yılı Eğitim ve Öğretim Yılı, 6.yarıyıl Türkçe Dersleri. Mide Kanseri., Erhun Eyüboğlu.2001.
 • İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dali 2001-2002 yılı Eğitim ve Öğretim Yılı, 7-8 .yarıyıl Türkçe Dersleri. Gastroözofageal Reflü ve Hiatus Hernileri, 2001.
 • İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dali 2001-2002 yılı Eğitim ve Öğretim Yılı.Gastroözofageal Reflü . Yönetici : Erhun Eyüboğlu ., Konuşmacılar: Erhun Eyüboğlu , Turgut İpek.2002, İstanbul.
 • Laparoskopik Ventral Herni Tamiri Workshop: Düzenleme ve yönetici: Erhun Eyüboğlu,  Turgut İpek . 7-8 Kasım 2002, İstanbul ( 9TTB-STB kredi puanı ile kredilendirilmiştir. )
 • Laparoskopik Ventral Herni Tamiri Workshop II : Düzenleme ve yönetici: Erhun Eyüboğlu,  Turgut İpek . !5-16 Mayıs 2003 , İstanbul ( 10 TTB-STB kredi puanı ile kredilendirilmiştir. )
 • Laparoskopik Ventral Herni Tamiri Workshop III  : Düzenleme ve yönetici: Erhun Eyüboğlu,  Turgut İpek . 20-21 Mayıs  2004 , İstanbul ( 10 TTB-STB kredi puanı ile kredilendirilmiştir. )
 • Oturum X, HiatusFıtığı II . , Konuşmacı: Erhun Eyüboğlu, Nükslere yaklaşım. Ulusal Fıtık Kongresi, 18-21 Mayıs 2005, Kapadokya.
 • Oturum VIII, Hiatus Fıtığı I. Moderatörler : Vahit Özmen,  Erhun Eyüboğlu. Ulusal Fıtık Kongresi, 18-21 Mayıs 2005, Kapadokya.
 • Laparoskopik Ventral Herni Tamiri Workshop IV  : Düzenleme ve yönetici: Erhun Eyüboğlu,  Turgut İpek . 15-16 Aralık  2005 , İstanbul ( 8 TTB-STB kredi puanı ile kredilendirilmiştir. )
 • Terör Olaylarında Yaralanmaların Analizi. Konuşmacı: Michael STEİN,  Moderatör: Erhun Eyüboğlu . , V Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi., 16-20 kasım 2005, Side-Antalya
 • Barret Özofagusunda tedavi. :Moderatörler:  Erhun Eyüboğlu, Sinan Ersin., Ulusal Cerrahi Kongresi , 24-28 Mayıs 2006, Antalya
 • Düzenleme Kurulu, Başkan., Erhun Eyüboğlu. 7, Türk-Alman Endosonografi ve Endoskopi Günü. 5 haziran 2006, İstanbul.
 • İnteraktif oturum II, Acil Cerrahide Laparoskopik Girişimler.  , Tartışmacılar: Erhun Eyüboğlu, Salih Pekmezci, Tayfun Yücel, Acar Aren. , 8. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Modifiye canlı yayın 2 , Laparoskopik Hiatus Cerrahisi;  Yama ile hiatoplasti, Erhun Eyüboğlu. , 8. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Kurs 4: Laparoskopik Hiatus Cerrahisi, Yöneticiler: Vahit Özmen, Erhun Eyüboğlu Konuşmacı :  Floppy Nissen Tekniği ve Hiatusun onarılması, Erhun Eyüboğlu , 8. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 • Oturum VI,Obezite ve Reflü. Oturum Başkanları: Erhun Eyüboğlu ,Oktar Asoğlu. I. Obezite  Cerrahisi ve Tedavisi Sempozyumu. 19-20 Kasım 2007, İstanbul.
 • Panel II,  Gastroözofageal Reflü Hastalığı. Moderatör: Erhun Eyüboğlu, konuşmacılar: Kadir Bal, Murat Tuncer, Süha Göksel, Erhun Eyüboğlu ( GERD ve Hiatal Herni Cerrahi Uygulamalar ) , Turgut İpek., 26 Şubat 2008, Cerrahpaşa- İstanbul.
 • Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları. , Kolon ve Rektum Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi. Naklen yayın- Tartışmalı Toplantı. 3-4 Ekim 2009, İstanbul.
 • Laparoskopik Hiatus Cerrahisi Kursu., Yöneticiler : Vahit Özmen, Erhun Eyüboğlu.Konuşmacılar: Asım Cingi, Vahit Özmen, Mahmut Müslümanoğlu, Erhun Eyüboğlu  (Laparoskopik  Floppy Nissen, Nissen-Rossetti ve Toupet fundoplikasyon teknikleri ), Ahmet Türkçapar, Birol Bostancı, Turgut İpek, Fatih Tunca., 9. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28- 31 Ekim 2009, Antalya.
 • Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları. , İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Güncel Tedavi. Naklen yayın- Tartışmalı Toplantı. 9-10 Ocak 2010, İstanbul.
 • Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları.,Tek Delikten / Nonskar Laparoskopik Cerrahi.Canlı/Modifiye canlı ameliyat yayını-Tartışmalı Toplantı. SİLS floppy Nissen Fundoplikasyonu. Erhun Eyüboğlu. 15-16 Mayıs 2010 , İstanbul
 • İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, İ.Ü Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ( İSTEM) ve Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği ( ELCD ) ile birlikte 12- 13 Kasım 2012 Tarihinde düzenlenen “ Laparoskopik Antireflü ve Hiatus Cerrahisi Kursu”. Erhun Eyüboğlu ,Laparoskopik antireflü cerrahi işlemler.Floppy Nissen, Nissen-Rossetti,Toupet,Dor,SİLS.