Yandex

Verdiği Eğitimler

 1. Özofagus Tümör Obstrüksiyonlarında Tümör Probpalyasyonu. Konuşmacılar : Nefize Barlas,  Erhun Eyüboğlu. 29 Nisan 1991, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul.
 2. Laparoscopic Surgery Course,. Erhun Eyüboğlu ; İstanbul Üniversitesi ve USSC işbirliği  çerçevesinde Kurs düzenleyici  ve öğretici . June 15-19 1993, İstanbul
 3. Etkinlik 2, Açık Oturum. Laparoskopik Cerrahi Uygulamaları, Konuşmacılar: Ergun Göney, Ceyhun Oral, Erhun Eyüboğlu. 3 Ekim 1994,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ,İstanbul.
 4. Laparoskopik fıtık girişimleri. Moderatör :  J.J Dulucq- Erhun Eyüboğlu Panel II. ,  II.  Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi 14-16 Eylül 1995 İstanbul.
 5. Ameliyathane Uygulamaları, Laparoskopik Hiatus Cerrahisi.  Erhun Eyüboğlu. Videoskopik Cerrahi Mezuniyet sonrası Eğitim Kursları 32, İstanbul, 1997
 6. Ameliyathane Uygulamaları, Laparoskopik Hiatus Cerrahisi.  Erhun Eyüboğlu. Videoskopik Cerrahi Mezuniyet sonrası Eğitim Kursları 36 , İstanbul, 1999
 7. Ameliyathane Uygulamaları, Laparoskopik Hiatus Cerrahisi.  Erhun Eyüboğlu. Videoskopik Cerrahi Mezuniyet sonrası Eğitim Kursları 40 , İstanbul, 2000
 8. Hiatus Cerrahisi., Yönetici: Erhun Eyüboğlu. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2000-2001 Yılı Eğitim ve Öğretim Programı, İstanbul,2000
 9. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı  2001-2002 yılı Eğitim ve Öğretim Yılı, 6.yarıyıl Türkçe Dersleri. Mide Kanseri., Erhun Eyüboğlu.2001.
 10. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dali 2001-2002 yılı Eğitim ve Öğretim Yılı, 7-8 .yarıyıl Türkçe Dersleri. Gastroözofageal Reflü ve Hiatus Hernileri, 2001.
 11. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dali 2001-2002 yılı Eğitim ve Öğretim Yılı.Gastroözofageal Reflü . Yönetici : Erhun Eyüboğlu ., Konuşmacılar: Erhun Eyüboğlu , Turgut İpek.2002, İstanbul.
 12. Laparoskopik Ventral Herni Tamiri Workshop: Düzenleme ve yönetici: Erhun Eyüboğlu,  Turgut İpek . 7-8 Kasım 2002, İstanbul ( 9TTB-STB kredi puanı ile kredilendirilmiştir. )
 13. Laparoskopik Ventral Herni Tamiri Workshop II : Düzenleme ve yönetici: Erhun Eyüboğlu,  Turgut İpek . !5-16 Mayıs 2003 , İstanbul ( 10 TTB-STB kredi puanı ile kredilendirilmiştir. )
 14. Laparoskopik Ventral Herni Tamiri Workshop III  : Düzenleme ve yönetici: Erhun Eyüboğlu,  Turgut İpek . 20-21 Mayıs  2004 , İstanbul ( 10 TTB-STB kredi puanı ile kredilendirilmiştir. )
 15. Oturum X, HiatusFıtığı II . , Konuşmacı: Erhun Eyüboğlu, Nükslere yaklaşım. Ulusal Fıtık Kongresi, 18-21 Mayıs 2005, Kapadokya.
 16. Oturum VIII, Hiatus Fıtığı I. Moderatörler : Vahit Özmen,  Erhun Eyüboğlu. Ulusal Fıtık Kongresi, 18-21 Mayıs 2005, Kapadokya.
 17. Laparoskopik Ventral Herni Tamiri Workshop IV  : Düzenleme ve yönetici: Erhun Eyüboğlu,  Turgut İpek . 15-16 Aralık  2005 , İstanbul ( 8 TTB-STB kredi puanı ile kredilendirilmiştir. )
 18. Terör Olaylarında Yaralanmaların Analizi. Konuşmacı: Michael STEİN,  Moderatör: Erhun Eyüboğlu . , V Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi., 16-20 kasım 2005, Side-Antalya
 19. Barret Özofagusunda tedavi. :Moderatörler:  Erhun Eyüboğlu, Sinan Ersin., Ulusal Cerrahi Kongresi , 24-28 Mayıs 2006, Antalya
 20. Düzenleme Kurulu, Başkan., Erhun Eyüboğlu. 7, Türk-Alman Endosonografi ve Endoskopi Günü. 5 haziran 2006, İstanbul.
 21. İnteraktif oturum II, Acil Cerrahide Laparoskopik Girişimler.  , Tartışmacılar: Erhun Eyüboğlu, Salih Pekmezci, Tayfun Yücel, Acar Aren. , 8. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 22. Modifiye canlı yayın 2 , Laparoskopik Hiatus Cerrahisi;  Yama ile hiatoplasti, Erhun Eyüboğlu. , 8. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 23. Kurs 4: Laparoskopik Hiatus Cerrahisi, Yöneticiler: Vahit Özmen, Erhun Eyüboğlu Konuşmacı :  Floppy Nissen Tekniği ve Hiatusun onarılması, Erhun Eyüboğlu , 8. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 24. Oturum VI,Obezite ve Reflü. Oturum Başkanları: Erhun Eyüboğlu ,Oktar Asoğlu. I. Obezite  Cerrahisi ve Tedavisi Sempozyumu. 19-20 Kasım 2007, İstanbul.
 25. Panel II,  Gastroözofageal Reflü Hastalığı. Moderatör: Erhun Eyüboğlu, konuşmacılar: Kadir Bal, Murat Tuncer, Süha Göksel, Erhun Eyüboğlu ( GERD ve Hiatal Herni Cerrahi Uygulamalar ) , Turgut İpek., 26 Şubat 2008, Cerrahpaşa- İstanbul.
 26. Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları. , Kolon ve Rektum Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi. Naklen yayın- Tartışmalı Toplantı. 3-4 Ekim 2009, İstanbul.
 27. Laparoskopik Hiatus Cerrahisi Kursu., Yöneticiler : Vahit Özmen, Erhun Eyüboğlu.Konuşmacılar: Asım Cingi, Vahit Özmen, Mahmut Müslümanoğlu, Erhun Eyüboğlu  (Laparoskopik  Floppy Nissen, Nissen-Rossetti ve Toupet fundoplikasyon teknikleri ), Ahmet Türkçapar, Birol Bostancı, Turgut İpek, Fatih Tunca., 9. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28- 31 Ekim 2009, Antalya.
 28. Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları. , İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Güncel Tedavi. Naklen yayın- Tartışmalı Toplantı. 9-10 Ocak 2010, İstanbul.
 29. Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları.,Tek Delikten / Nonskar Laparoskopik Cerrahi.Canlı/Modifiye canlı ameliyat yayını-Tartışmalı Toplantı. SİLS floppy Nissen Fundoplikasyonu. Erhun Eyüboğlu. 15-16 Mayıs 2010 , İstanbul
 30. İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, İ.Ü Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ( İSTEM) ve Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği ( ELCD ) ile birlikte 12- 13 Kasım 2012 Tarihinde düzenlenen “ Laparoskopik Antireflü ve Hiatus Cerrahisi Kursu”. Erhun Eyüboğlu ,Laparoskopik antireflü cerrahi işlemler.Floppy Nissen, Nissen-Rossetti,Toupet,Dor,SİLS.