Yandex
Hakkımda

Hakkımda Prof. Dr. Erhun EYÜBOĞLU

ONLINE RANDEVU AL

Çalışmalar

Yayınladığı Kitap Bölümleri

Eyüboğlu E: Acil Sağlık Ansiklopedisi, Cilt 2, Bölüm 21-24, Ed. Ali Pusane, Tercüman Aile ve Kültür Dizisi Eyüboğlu E: Akut intestinal tıkanıklık. “Maingot Abdominal Operasyonlar”, ed.Ahat Andican, Cilt 2, Bölüm…

Uluslararası Yayınlar

Ulualp MK, Aydemir I, Eyuboglu E, Ipek T, Alver O: Buschke-Löwenstein tumor of the anal region. Dig Surg 10: 262-266, 1993. Ulualp MK, Sirin F, Eyuboglu E, Aydemir I, Gecioglu…

Ulusal Yayınlar

Şirin F, Alver O, Eyüboğlu E, Türek C, Özcan M, Özbal A, Alemdaroğlu K: Repair of inguinal hernias by using mesh prothesis. Cerrahpaşa Med Rev 2:50-54, 1983. Alver O, Özbal…

Uluslararası Kongre Tebliğleri

Ozbal AN, Alver O, Sirin F, Eyuboglu E, Alemdaroglu K: Un cas de rétrécissement du tiers moyen de l’oesophage, du a la séquelle tardive de l’ingestion d’une aréte de poisson…

Ulusal Kongre Tebliğleri

Şirin F, Özbal A, Eyüboğlu E, Alemdaroğlu K: Meme kanseri tedavisinde son on yılımız. Ulusal Cerrahi kongresi 18-21 Nisan 1984, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 101. Cengiz A, Andican A,…

SCI-Expanded Kapasamındaki Dergilerde Yapılmış Atıflar

A. Ipek T, Eyuboglu E: Laparoscopic resection of an esophageal epiphrenic diverticulum. Acta Chırurgıca Belgıca, 102 (4): 270-273 2002 Seely AJE, Sundaresan RS, Finley RJ: Principles of laparoscopic surgery of…