Patofizyoloji

 • Zayıflamış özofageal temizlik
 1. Özofageal peristalsis
 2. Tükrük salgısı
 • Gastrik boşalma bozuklukları
 1. Geçikmiş gastrik boşalım
 2. İntragastrik basınç
 • Asid hipersekresyonu
 1. Uzamış asid ekspozisyonu
 • Antireflü mekanizmasında bozukluk
 1. İnferior özofageal sfinkter
 2. Ekstrasfinkterik komponentler
 • Özofageal mukoza rezistansı
 1. Mukus tabakası
 2. Epitel bariyeri

 

Pompa

 • Volüm temizliği özofageal peristalsis ve yerçekimi ile ilişkilidir.
 • Kimyasal temizlik ise tükrük salgısı ile ilişkilidir.

Nedenler

 • Volüm temizliğinin azalması (hiatal herni)
 • Kimyasal temizliğin azalması (tükrük salgısının azalması).

Rezervuar

Gerd’de Gastrik Fonksiyon Anormallikleri

 • artmış intragastrik basınç
 • gastrik dilatasyon
 • azalmış boşalma zamanı
 • artmış asid sekresyonu