Gerd Histolojik ve Patolojik Bulguları

Hafif

 • Makroskopik bulgu yok ama histoloji +
 • Hiperemi

Ağır:

 • Erozyon
 • Ülser
 • Duvarda kalınlaşma, striktür
 • Barrett özofagusu

Reflü Histolojik Bulgular

Gerd Histolojik Bulguları

Reflü Özofajiti

Epitel içi hücreler

 • T lenfositleri
 • Nötrofiller
 • Eozinofiller

Gerd’in Komplikasyonları

 • Erozyonlar

 • Ülserler

 • Striktur ve webler

Reflü Histolojik Bulgular

Patolojik Bulgular

 • Ülser zemini
 • Granülasyon dokusu
 • Mantar, virüs