Ulusal Yayınlar

Kronolojik Şekilde; 

 • Şirin F, Alver O, Eyüboğlu E, Türek C, Özcan M, Özbal A, Alemdaroğlu K:     Repair of inguinal hernias by using mesh prothesis. Cerrahpaşa Med Rev  2:50-54, 1983.
 • Alver O, Özbal A, Şirin F, Çamuşcu S, Özcan M, Eyüboğlu E, Alemdaroğlu K: The value of omental transposition and extraperitoneal colostomy after abdomino-perineal resection of the rectum for carcinoma. Cerrahpaşa Med Rev, 4: 17-22, 1985.
 • Özbal A, Alver O, Şirin F, Eyüboğlu E, Alemdaroğlu K: A case of midesophageal stricture due to late sequel of ingested fish bone treated with  extramucosal myomectomy. Cerrahpaşa Med Rev,  4: 80-84, 1985.
 • Alver O, Kayabaşı B, Altınsoy Y, Tortum O, Eyüboğlu E, Özcan M: Barsak dikiş çizgilerinin ve seromüsküler defektlerin kaçak tehlikesine karşı etkili bir koruma seçeneği; Saplı mezenterik serozal flap ile örtme (mezoplasti). Medica: 3: 33-36, 1987.
 • Ferhanoğlu B, Avanoğlu Y, Mercanoğlu F, Aydemir İ, Eyüboğlu E, Müftüoğlu A, Ulitin O: Konjenital faktör XIII eksikliği olgusu. Klinik Gelişim 1: 285-287, 1988.
 • Eyüboğlu E, Aydemir İ, Ersan Y, Taşkın M, Pusane A, Ertürk S: Böbrek hidatik kisti ve cerrahi tedavisi. Medica 5: 15-18, 1988.
 • Taşkın M, Özçelik F, Pusane A, Eyüboğlu E, Çiçek Y: Anüler pankreas. Medica 5: 41-42, 1988.
 • Taşkın M, Eyüboğlu E, Yiğitbaşı R, Bilgin A, Özçelik F, Çiçek Y: Rektum yaralanmaları ve cerrahi tedavisi. Medica 5: 7-10, 1988.
 • Eyüboğlu E, Aydemir İ, Taşkın M, Çınarlı Ş, Ersan Y: Travmatik mesane yaralanmaları ve cerrahi tedavisi. Medica 5: 17-21, 1988.
 • Taşkın M, Sakaoğlu M, Özçelik F, Kasımzade S, Eyüboğlu E, Aydemir İ, Apaydın B: Pankreas kistleri. Medica 5: 5-7, 1989.
 • Eyüboğlu E, Özçelik F, Sakaoğlu M, Taşkın M: Tüberküloz mastitis. Medica 5: 30-35, 1989.
 • Taşkın M, Sakaoğlu M, Özçelik F, Ayan F, Eyüboğlu E, Çarkman S, Aydemir İ: Sindirim sistemi bezoarları. Medica 5: 24-27, 1989.
 • Ersan Y, Eyüboğlu E, Aydemir İ, taşkın M, Ulualp K, Özbal A: Superior mezenterik arter sendromu. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 20: 327-335, 1989.
 • Eyüboğlu E, Aydemir İ, Özçelik F, Apaydın B, Düren M, Alemdaroğlu K: Rektum kanserlerinin tedavisinde anterior rezeksiyonun yeri. Medica 5: 14-18, 1989.
 • Aydemir İ, Eyüboğlu E, Pusane A, Düren M, Özçelik F: Akut kolesistitte erken cerrahi tedavinin yeri. Medica 5: 39-42, 1989.
 • Cebeci H, Aydemir İ, Eyüboğlu E, Ulualp K, Aksoy F: Leiomyom: nadir bir primer duodenum neoplazmı. Klinik gelişim 3: 803-805, 1990.
 • Eyüboğlu E, Aydemir İ, Taşkın M, Pusane A, Çınarlı Ş: Travmatik üretra yaralanmaları. Türk Üroloji Dergisi 16: 173-180, 1990.
 • Eyüboğlu E, Aydemir İ, Pusane A, Düren M, Taşkın M: Aprotininin sıçanlarda oluşturulan fibrinopürülan peritonit üzerindeki etkisi. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 21: 325-330, 1990.
 • Aydemir İ, Eyüboğlu E, Özçelik F, Düren M, Kapan M, Çetin S: Rektumda submüköz lipom. Olgu bildirisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 5: 178-179, 1991.
 • Altunkaya E, Eyüboğlu E, İpek T, Akaydın M, Aydemir İ: Bağırsak dikiş çizgilerinin deneysel olarak basit lateral jejunal ans ve Roux-en-Y tipi jejunal ans kullanılarak serozal yamanması. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 25: 111-116, 1994.
 • Akaydın M, İpek T, Aydemir İ, Eyüboğlu E, Kaplan R: Superior mezenterik arter ligasyonuna bağlı akut iskeminin preoperatif biyokimyasal tanısı. Klinik Deneysel Cerrahi Dergisi 2: 105-109, 1995.
 • Aydemir İ, Eyüboğlu E , Paksoy M , Özçelik F , Düren M : Retrorektal yerleşimli Epidermal İnklüzyon Kisti. Çağdaş Cerrahi Dergisi ,1995.
 • İpek T, Eyüboğlu E, Çarkman S, Çolak T, Paksoy M: 70 yaş ve üzerindeki hastalarda genel cerrahi sorunları; geriatrik cerrahi üniteleri gerekli mi? Ulusal Cerrahi Dergisi 11: 264-270, 1995.
 • İpek T, Paksoy M, Eyüboğlu E, Polat E, Doğusoy G: Tıkanma sarılıklı sıçanlarda bakteriyel translokasyona safra tuzlarının etkisi. Klinik gelişim 8: 3776-3779, 1995.
 • İpek T, Aydemir İ, Paksoy M, Eyüboğlu E: batın insizyonlarında heterotopik kemik oluşumu. Cerrahi Tıp Bülteni 4: 186-189, 1995.
 • İpek T, Eyüboğlu E, Kayabaşı B, Tanrıöver V: laparoskopik kolesistektomi esnasında intraoperatif ulltrasonografik inceleme. End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 2: 164-166, 1995.
 • İpek T, Paksoy M, Eyüboğlu E, Çolak T: Meme cerrahisinde aksiller disseksiyonun değeri: 1194 olgunun incelenmesi. Meme hastalıkları dergisi 3: 71-76, 1996.
 • İpek T, Eyüboğlu E, Paksoy M: Laparoskopik kolesistektomi esnasında düşen taşların çıkartılmasında alternatif bir teknik. Çağdaş Cerrahi Dergisi 10: 100-102, 1996.
 • Eyüboğlu E, İpek T, Alemdaroğlu K: Total ekstraperitoneal laparoskopik fıtık onarımı. End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 3: 120-123, 1996.
 • İpek T, Paksoy M, Çolak T, Eyüboğlu E: Yaşlılarda laparoskopik kolesistektomi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 11: 208-211, 1997.
 • Sarıyar M, Hamzaoğlu İ, Yavuz N, Ertem M, Uras C, Eyüboğlu E , Sarıbeyoğlu K, Yiğitbaşı R, Akçal T: Laparoskopik Splenektomi deneyimimiz. End.-Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 6: 160-164, 1999.
 • Eyüboğlu E, İpek T, Dobrucalı A. :Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu: teknik ve ilk uygulamalarımız.End.-Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi 6:165-171, 1999
 • İpek T, Eyüboğlu E, Paksoy M.: Endobag alternatifi cerrahi eldivenden torba. End.- Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi 8:5,2001
 • S Pekmezci, K Kaynak, K Sarıbeyoğlu, K Memişoğlu, T Kurdal, E Kol, İ Erenler Kılıç, B Baca  E Eyüboğlu , F Şirin : Thoracoscopy in the diagnosis and treatment of thoracoabdominal stab injuries. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi vol 13 ( 1 ):36-42 ,2007
 • K Zengin, S Çarkman, İ Kılıç, E Beken, E Eyüboğlu.,Rektus Kılıf Hematomu olgularına  yaklaşımımız. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi vol 13 ( 1 ):55-59 ,2007
 • E Eyüboğlu . Gastroözofageal Reflü Hastalığının Patogenezi. Klinik Aktüel Tıp Gastroenteroloji Forumu vol 2 ( 2 ) :1-3, 2009
 •  V.Özben, S. Çarkman, D. Atasoy, G. Doğusoy, E. Eyüboğlu : A case of gastrointestinal stromal tumor presenting with small bowel perforation  and internal hernia.. The Turkish Journal of Gastroenterology vol 21( 4 ): 470-471, 2010