Yandex

Hastalıklar

Obezite ve Metabolik Sendromu

Obezite ve Metabolik Sendromu

Tip 2 Diyabet

Tip 2 Diyabet

Gastroözeofageal Reflü Hastalığı

Gastroözeofageal Reflü Hastalığı

Yemek Borusu Hastalıkları ve Kanseri

Yemek Borusu Hastalıkları ve Kanseri

Özefagus divertikülleri ; özefagus lümeninden dışarı doğru büyümüş mukozal keseciklerdir.
Mide Kanseri

Mide Kanseri

Kalınbarsak Hastalıkları ve Kanserleri

Kalınbarsak Hastalıkları ve Kanserleri

Rektum Kanseri ve Tedavisi

Rektum Kanseri ve Tedavisi

Anorektal Hastalıklar

Anorektal Hastalıklar

Karaciğer Ve Safra Yolları Cerrahi Hastalıkları ve Kanserleri

Karaciğer Ve Safra Yolları Cerrahi Hastalıkları ve Kanserleri

Pankreasin Cerrahi Hastalıkları ve Kanseri

Pankreasin Cerrahi Hastalıkları ve Kanseri

Tiroid Hastalıkları ve Kanserleri

Tiroid Hastalıkları ve Kanserleri

Meme Hastalıkları ve Kanserleri

Meme Hastalıkları ve Kanserleri

Sürrenal ( Böbreküstü Bezi ) Tümörleri

Sürrenal ( Böbreküstü Bezi ) Tümörleri

Primer hiperaldosteronizm aşırı aldosteronun sürrenal korteksten salgılanması ve plazma renin aktivitesinin (PRA) baskılanması ve de bunun sonucunda da hipertansiyon – hipopotasemi ortaya çıkmasıdır.
Karın Duvarı ve Kasık Fıtıkları

Karın Duvarı ve Kasık Fıtıkları

Karın İçi Yaygın Kanserleri

Karın İçi Yaygın Kanserleri