İdari Deneyimlerim

Kronolojik Liste

 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Monoblok Ameliyathane Sorumlu Öğretim Üyesi - 2005
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Birimi Koordinatörlüğü - 2005-2007
 • İ.Ü. Senato Üyeliği - 2005-2008
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı (Vekil) - 2005 (Kasım) - 2006 (Şubat)
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakıf Başkanlığı - 2005 (Kasım) - 2006 (Şubat)
 • Fakülte Kurulu Üyeliği - 13 Ocak 2006 - 24 Aralık 2007
 • İ.Ü. Akademik Yapılanma Sürekli Komisyonu Üyeliği - 2005-2008
 • İ.Ü. Yatay Geçiş Komisyon Üyeliği - 2005-2008
 • Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı - 13 Ocak 2006-24 Aralık 2007
 • Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığı - 2013 - 2018
 • Altınbaş Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı - 2015 - Devam Eden
 • Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı - 2016 - Devam eden