Yayınladığı Kitap Bölümleri

Bölümler

 • Eyüboğlu E: Acil Sağlık Ansiklopedisi, Cilt 2, Bölüm 21-24, Ed. Ali Pusane, Tercüman Aile ve Kültür Dizisi
 • Eyüboğlu E: Akut intestinal tıkanıklık. “Maingot Abdominal Operasyonlar”, ed.Ahat Andican, Cilt 2, Bölüm 44, s. 922-942, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 1990.
 • Eyüboğlu E: Gastroözofageal reflü ve hiatal fıtığın laparoskopik tedavisi. “Sages El Kitabı, Laparoskopik Cerrahi ve Gastrointestinal Endoskopinin Esasları”, Sökmen Matbaacılık, Bölüm 16, s. 196-212, Ekim 2000.
 • Eyüboğlu E: İnflamatuar meme karsinomu. “Meme Hastalıkları” Ed. G. Ünal, H. Ünal, Bölüm 98, s. 683-689, Nobel Tıp Kitapevi,  İstanbul, 2001.
 • Eyüboğlu E: Gastroözofageal reflü hastalığı. “Güncel Cerrahi Tedavi” (Current Surgical Therapy, 6th ed),  Çeviri ed. S. Ergüney, Y. Çiçek, Bölüm 1, s. 34-37, Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul 2001.
 • Eyüboğlu E: Gastroözofageal Reflü Hastalığının Cerrahi Tedavisi . “Gastroenterolojide Klinik Yaklaşımlar” Ed. İ. Yurdakul, H. Şentürk, M. Tuncer, E. Göksoy, Bölüm 2, s. 61-71, Kaya Basım, İstanbul, 2004.
 • Eyüboğlu E: Açık kolektomi ve laparoskopik yaklaşımlar; kolon konduitleri:kolon anatomisi. “ Genel Cerrahi Operasyonlarının Anatomisi “. Çeviri editörü. M. Yıldırım,  T. İpek., Bölüm 13, s. 63-71, Nobel Matbaacılık, İstanbul,2007
 • Eyüboğlu E: Komplikasyonlar ve Tedavileri. “ Laparoskopik Fıtık Cerrahisi “ . çeviri ed. M.Ertem., Z.Malazgirt. Bölüm 32, s 239-247, Nobel Matbaacılık, İstanbul
 • Eyüboğlu E: Hiatal Herni onarımı ve Heller Miyotomisi . “Maingot Abdominal operasyonlar“. Çeviri ed. Ahat Andican.  Bölüm XI,  s 1169-1181 ,Nobel Matbaacılık  İstanbul ,2008
 • Eyüboğlu E: İpek T : Gastroözefageal Reflü Hastalığı-  Hastalık, tanı ve Tedavi prensipleri. Çeviri
 • Eyüboğlu E: Karın yaralanmaları . “Genel Cerrahi Ders Kitabı. Cilt I “ , 14. Bölüm. S.215-223, Ed. Ertuğrul Göksoy.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 2010,İstanbul. ISBN: 978-975-404-887-2
 • Eyüboğlu E: Gastroözofageal reflü ve Reflü Özofajit . “Genel Cerrahi Ders Kitabı. Cilt II “ , 52. Bölüm. S.741-764, Ed. Ertuğrul Göksoy.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 2010,İstanbul. ISBN: 978-975-404-887-2
 • Eyüboğlu E: Diafragma fıtıkları . “Genel Cerrahi Ders Kitabı. Cilt II “ , 53. Bölüm. S.765-773, Ed. Ertuğrul Göksoy.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 2010,İstanbul. ISBN: 978-975-404-887-2