Gastroözofageal-Reflü-Hastalığı

Gastroözofageal Reflü Hastalığı Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri

Gastroözofageal Reflü Hastalığında Epidemiyoloji

 • Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD), mukozal lezyonlar olmadan semptomatik hastalıktan eroziv özofajitin komplikasyonlarına (özofageal striktür,ülserasyon yada Barrett’s özofagus) kadar bir spektrum hastalıktır.

 1. Heartburn ve regürjitasyon gibi tipik semptomları olan ancak non-eroziv reflü hastalığı (NERD) olarak adlandırılan reflü özofajiti olmayan grup
 2. Komplikasyon olsun yada olmasın reflü özofajitli grup
 3. Atipik semptomları olan grup

 

 • Oldukça yaygındır (% 15-20)
 • Ciddi özofajit yaş ile artar
 • 60 yaş üzeri ciddi özofajit oranı %75
 • Ciddi özofajit kadınlara göre erkeklerde daha sık gözlenir
 • Günlük heartburn %7
 • Haftalık heartburn %20
 • Aylık heartburn %44
 • Amerika’da gastroenteritis ve kolelitiasis takiben en sık görülen gastrointestinal hastalıktır (19 milyon/yıl)

GERD

Gastroözofageal Reflü Hastalığında Risk Faktörleri

 • Kadın-erkek oranı eşit, özofajit erkeklerde daha fazla (2-3:1)
 • Obezite
 • İleri yaş (50-70yaş)
 • Hiatal herni varlığı
 • Semptomların ciddiyeti
 • Alkol kullanımı
 • Sigara kullanımı
 • 1 yılı aşkın GERD anamnezi
 • İlaçlar (teofilin, progestativler,nitratlar, benzodiazepinler , kalsiyum-kanal blokerleri, non-steroid anti-enflamatuarlar)
 • Bazı yiyecekler (çay, çikolata, yağlar)
 • Postoperatif durumlar (dekübitüs, naso-gastrik intübasyon)