Yandex

Tiroid Hastalıkları ve Kanserleri

Guatr ve Tiroid Nodülleri

Guatr ve Tiroid Nodülleri

Soliter tiroid nodülleri en sık rastlanılan tiroid hastalığıdır. 30-50 yaş arasındaki populasyonda % 4-7 arasında tiroid nodülüne rastlanılmaktadır.
Tiroid İltihapları (Tiroiditler)

Tiroid İltihapları (Tiroiditler)

Yaygın olamamakla birlikte ani boyun ağrısı, disfaji, ateş, terlemeyle karakterize bakterilerin yol açtığı piyojenik bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastaların tedavisinde yüksek doz antibiyotik verilmeli, apse formasyonu varsa direnaj uygulanmalıdır.
Hipertiroidizm (Zehirli Guatr)

Hipertiroidizm (Zehirli Guatr)

Tiroid bezinin fazla hormon sentezlemesi sonucunda ortaya çıkan tabloya hipertiroidi, tiroid dışı nedenlere bağlı olarak gelişen veya tiroid folikül destrüksiyonu ile ortaya çıkan tabloya da tirotoksikoz denmektedir.
Tiroid Kanserleri

Tiroid Kanserleri

Endokrin sistem kanserlerinin en sık görüleni over kanserleridir. Sıklık açısından ikinci sırada tiroid kanserleri gelmektedir. Klinik olarak belirgin tiroid nodülü saptanma olasılığı % 5-8’dir. Bu nodüllerin ortalama % 6’sında habaset…