Yandex

Ulusal Kongre Tebliğleri

 1. Şirin F, Özbal A, Eyüboğlu E, Alemdaroğlu K: Meme kanseri tedavisinde son on yılımız. Ulusal Cerrahi kongresi 18-21 Nisan 1984, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 101.
 2. Cengiz A, Andican A, Uras C, Eyüboğlu E: Akut mezenterik damar tıkanmasında geniş intestinal nekroz. (28 olgunun takdimi). Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 53-54.
 3. Pusane A, Yalçınkaya S, Eyüboğlu E, Oral C: Duodenal ülser kanamalarında cerrahi yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 111.
 4. Taşkın M, Yalçınkaya S, Uras C, Eyüboğlu E: Üst gastrointestinal sistem kanamalarında cerrahi ve medikal tedavinin karşılaştırılması. Ulusal cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s.111-112..
 5. Alemdaroğlu K, Özbal A, Şirin F, Eyüboğlu E: Kolorektal kanserlerde EEA stapler. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s 162.
 6. Kahraman K, Yılmaz C, Uras C, Eyüboğlu E: Kolorektal kanser nedeniyle oluşan barsak obstrüksiyonunda tedavi seçimi. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 169-170..
 7. Pusane A, Eyüboğlu E, Uras C, Oral C: Apandektomi ile kolon kanseri arasındaki ilişki. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 174.
 8. Taşkın M, Eyüboğlu E, Uras C, Yalçınkaya S: Kansere bağlı mide perforasyonlarında yeni bir yöntemin diğer yöntemlerle karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 189-190.
 9. Kahraman K, Yılmaz C, Eyüboğlu E, Uras C: Künt ve penetran karın travmaları sonucu oluşan duodenum yaralanmalarında tedavi seçimi. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 191.
 10. Eyüboğlu E, Uras C, Taşkın M, Ersek O: Primer duodenum tümörleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 191.
 11. Uras C, Taşkın M, Eyüboğlu E, Özcan M: Marjinal ülser perforasyonlarında gecikmiş vak’alarda vagotomi uygulanmasının neticeleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 194-195.
 12. Ersan Y, Pusane A, Eyüboğlu E, Tekin A: Akut tromboembolik arter tıkanmaları, 27 vakanın incelenmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 210-211.
 13. Taşkın M, Pusane A, Uras C, Eyüboğlu E: Mide tümörlerine bağlı delinmelerde yeni bir yöntemle tedavi. VI. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 22-25 Ekim 1985, İzmir. Bildiri özet kitabı s. 210-211.
 14. Alemdaroğlu K, Özbal AN, Eyüboğlu E: Karaciğer dışı safra yolları taşlarında tedavi yöntemleri. VI. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 22-25 Ekim 1985, İzmir. Bildiri özet kitabı s. 464.
 15. Akçal T, Şirin F, Eyüboğlu E, Çiçek Y: Son on yılda görülen femoral fıtık vakaları. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-3 Mayıs 1986, Ankara. Bildiri özet kitabı s. 43.
 16. Özbal A, Eyüboğlu E, Alemdaroğlu K: Koledok taşlarının tedavisinde koledokoduodenostominin yeri. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-3 Mayıs 1986, Ankara. Bildiri özet kitabı s. 43. Ulusal cerrahi dergisi 3: B28, 1987.
 17. Pusane A, Gökdoğan C, Ersan Y, Eyüboğlu E: Ateşli silah yaralanmaları. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-3 Mayıs 1986, Ankara. Bildiri özet kitabı s. 76.
 18. Pusane A, Ersan Y, Eyüboğlu E, Taşkın M: Karaciğer yaralanmaları. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-3 Mayıs 1986, Ankara. Bildiri özet kitabı s. 77.
 19. Göksel S, Ulualp K, Baliç A, Eyüboğlu E, Taşkın M, Aydemir İ, Özbay G: Lenfangiozis tipinde diffüz infiltratif kolorektal karsinom. X. Ulusal Patoloji Kongresi 3-7 Kasım 1992, Girne- Kıbrıs. Bildiri özet kitabı s. 28-29.
 20. Ulualp MK, Türkmen A, Eyüboğlu E, Şirin F: Kolorektal kanserin özellikleri değişiyormu? XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri 19-22 Nisan 1993, Kayseri. Bildiri özet kitabı s. 17.
 21. Ulualp MK, Aydemir İ, Eyüboğlu E, Alver O, Şirin F: Buschke-Löwenstein tumor of the the perianal region. X. Ulusal Kanser Kongresi 3-7 Mayıs, 1993, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 14.
 22. Eyüboğlu E, Ulualp K, Aydemir İ: Laparoskopik sol kolon rezeksiyonu. İ.Ü. 12. Kurultayı 12-16 Ekim 1993, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 148.
 23. İpek T, Ulualp K, Eyüboğlu E, Aydemir İ: İnternal hemoroidlerin lastik band ligasyonu ile tedavisi. İ.Ü. 12. Kurultayı 12-16 Ekim 1993, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 172-173.
 24. Ersan Y, Eyüboğlu E, Özçelik F, Karayiğit C: Nüks ülser cerrahisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 9-13 Haziran 1994, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 19.
 25. Özen S, Calay Z, Dervişoğlu S, Eyüboğlu E: Memede Leiomyom (bir olgu sunumu). Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 17-18 Kasım 1994, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 59.
 26. İpek T, Ersan Y, Kayabaşı B, Çarkman S, Apaydın B, Eyüboğlu E: Cerrahi hastalarda ve sağlık personelinde AIDS, hepatit ve sfiliz taraması. 2. Türkiye AIDS Kongresi 21-24 Mart 1995, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 76-77.
 27. İpek T, Aydemir İ, Paksoy M, Eyüboğlu E, Çolak T: Kolorektal poliplerde cerrahi uygulamalarımız. XI. Ulusal Kanser Kongresi. Türk Onkoloji Dergisi 10: 88, 1995.
 28. Eyüboğlu E, Ulualp K: Laparoskopik sol kolon rezeksiyonunda çift-illüminasyon tekniği. VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi  10-14 Eylül 1995, Belek-Antalya. Bildiri özet kitabı s. 74.
 29. Eyüboğlu E, İpek T, Oral C, Çarkman S, Kayabaşı B, Alemdaroğlu K: Ekstraperitoneal laparoskopik fıtık tamiri: Kasık fıtığı olgularında uygulamalarımız. II. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik cerrahi Kongresi 14-16 Eylül 1995, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 16.
 30. Taşkın M, Apaydın B, Zengin K, Kayabaşı B, Eyüboğlu E, Erol H: Gazsız laparoskopik cerrahi deneyimleri. II. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik cerrahi Kongresi 14-16 Eylül 1995, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 50.
 31. Eyüboğlu E, İpek T, Çarkman S, Kayabaşı B, Ulualp K, Taşkın M: Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon: ilk uygulamalarımız. II. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik cerrahi Kongresi 14-16 Eylül 1995, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 51.
 32. Ulualp MK, Eyüboğlu E, Filipi CJ, Fitzgibbons JR, Hinder R: Gastric endo-organ excision. II. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik cerrahi Kongresi 14-16 Eylül 1995, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 60.
 33. Çarkman S, İpek T, Paksoy M, Kayabaşı B, Eyüboğlu E: Erkekte Meme Kanseri. Ulusal Cerrahi Kongresi’96  15-19 Mayıs 1996, Antalya.  Kongre özet kitabı: s. 60.
 34. Çarkman S, Ulualp MK, Akbilen A, Karayiğit C, Eyüboğlu E, Şirin F:     İnsidental Apendektomi. VII. Ulusal Kolon ve Rektum Kongresi 8-11 Eylül 1997, Antalya.
 35. Eyüboğlu E, İpek T: Safra yoluna açılan Hidatik Kistin  Laparoskopik Tedavisi Ulusal Cerrahi Kongresi, 6-10 Mayıs 1998 . Bildiri Özet Kitabı : P112, Bildiri  No.242
 36. S Pekmezci, K Sarıbeyoğlu, E Onur, B Baca, S Çarkman, K Zengin, E Eyüboğlu, F Şirin. Karın içi yapışıklıklara bağlı mekanik bağırsak tıkanıklığında laparoskopik tedavi. V Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 kasım 2005, Side, Antalya. Bildiri  özet kitabı  P  79
 37. K Sarıbeyoğlu, E Onur, B Baca, S Çarkman, K Zengin, İ Kılıç, M Kapan, S Pekmezci,  E Eyüboğlu. Travmada tanısal ve terapötik laparoskopi: Cerrahpaşa Deneyimi. V Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 kasım 2005, Side, Antalya. Bildiri  özet kitabı  p 66
 38. K Sarıbeyoğlu, B Baca, K Zengin, E Onur, S Çarkman, B Şen, T İpek,  E Eyüboğlu. Acil Fıtık Cerrahisinde Cerrahpaşa Deneyimi. V Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 kasım 2005, Side, Antalya. Bildiri  özet kitabı  p 84
 39. K Zengin, S Çarkman, İ Kılıç, B Baca, K Sarıbeyoğlu, S Pekmezci, E Eyüboğlu  Rektus kılıfı hematomları. V Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 kasım 2005, Side, Antalya. Bildiri  özet kitabı p 82
 40. B Baca ,B Şen, K Sarıbeyoğlu, K Zengin, S Çarkman, İ Kılıç, S Pekmezci, E Eyüboğlu .Pepetik Ülser Perforasyonu nedeniyle Laparoskopik ve Açık dudenorafi yapılan hastaların retrospektif olarak karşılaştırılması. V Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 kasım 2005, Side, Antalya. Bildiri  özet kitabı p 108
 41. F Aydoğan, G.O Küçük, A Karataş, B Baca, K Zengin, K Sarıbeyoğlu, S Çarkman, S Pekmezci, E Eyüboğlu. Ligasure ile Laparoskopik Apendektomi.Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006. Bildiri özet kitabı p 238
 42. S Çarkman, K Zengin, K Karabulut, D Atasoy, E Eyüboğlu. Meckel Divertikül yerleşimli Gastrointestinal Stromal Tümör ( GİST ) perforasyonu. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006. Bildiri özet kitabı p 118
 43. K Karabulut, E Beken, H Kara, K Zengin, S Pekmezci, E Eyüboğlu.Fitobezoara bağlı Mekanik İntestinal tıkanmada Laparoskopik tedavinin yeri. 8.Ulusal Endoskopik laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007,Antalya. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, Bildiri  özetleri p 095-sayfa 201
 44. B Baca, K Sarıbeyoğlu, S Çarkman, K Zengin, S Pekmezci,  E Eyüboğlu.Boğulmuş Ventral Fıtıkların Laparoskopik Tamiri. 8.Ulusal Endoskopik laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007,Antalya. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, Bildiri  özetleri p082, sayfa 113
 45. S Pekmezci, K Sarıbeyoğlu, U Korman, B Baca, E Kol, E Eyüboğlu.Postoperatif yapışıklıklara bağlı akut veya kronik tekrarlayan bağırsak tıkanıklarında selektif laparoskopik cerrahi: Enteroklizis kılavuzluğunda veya doğrudan laparoskopik adezyolizis. 8.Ulusal Endoskopik laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007,Antalya. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, Bildiri  özetleri S-042, sayfa 91
 46. B Baca, K Sarıbeyoğlu, E Kol, S Çarkman, A Karataş, F Aydoğan, K Zengin, S Pekmezci, E Eyüboğlu.Laparoskopik Apandektomi: 910 olguda 10 yıllık deneyimimiz. 8.Ulusal Endoskopik laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007,Antalya. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, Bildiri  özetleri S-040, sayfa 90
 47. E Kol, B Baca, K Sarıbeyoğlu, İ Kılıç, S Avcı, S  Çarkman, A Karataş,K Zengin, S Pekmezci, E Eyüboğlu.Duodenal Ülser Perforasyonunda Cerrahi Tedavi : Laparoskopik ve Açık duodenorafinin retrospektif olarak karşılaştırılması. 8.Ulusal Endoskopik laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007,Antalya. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, Bildiri  özetleri S-041, sayfa 90
 48. Kol E, Baca B, Pekmezci S, Çarkman S, Zengin K, İpek T, Eyüboğlu E Karın Bölgesinin Delici ve Kesici Alet Yaralanmalarında Tanı ve Tedavi Amaçlı Laparoskopi: 96 Olguluk Seri. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Antalya, 1-4 Temmuz 2007, S17
 49. K Sarıbeyoğlu, B Baca, E Kol, S Pekmezci, S Çarkman, K Zengin, E Eyüboğlu. Karın Bölgesinin Delici ve Kesici Alet Yaralanmalarında Tanı ve Tedavi amaçlı Laparoskopi: 103 olguluk seri. 8.Ulusal Endoskopik laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007,Antalya. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, Bildiri  özetleri S-028, sayfa 84
 50. K Sarıbeyoğlu, S Pekmezci, B Baca, E Kol,  E Eyüboğlu. Torakoabdominal Bölgenin Delici ve Kesici Alet Yaralanmalarında Tanısal ve Terapötik Torakoskopi. 8.Ulusal Endoskopik laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007,Antalya. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, Bildiri  özetleri S-029, sayfa 84
 51. B Baca, E Kol, K Sarıbeyoğlu, S Çarkman, K Zengin, S Pekmezci,T İpek, E Eyüboğlu.Boğulmuş Fıtıkların Laparoskopik Tedavisi. VI. Ulusal  Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-7 Eylül, 2007, Antalya. Bildiri özet Kitabı , sayfa 59.
 52. K Sarıbeyoğlu, E Kol, B Baca, S Pekmezci, S Çarkman, K Zengin, T İpek, E Eyüboğlu. Karın Bölgesinin Delici ve Kesici Alet Yaralanmalarında Tanı ve Tedavi amaçlı Laparoskopi: 93 olguluk seri. VI. Ulusal  Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-7 Eylül, 2007, Antalya. Bildiri özet Kitabı , sayfa 60.
 53. S   Pekmezci, K Sarıbeyoğlu, B Baca,E Kol, E Eyüboğlu . Penetran Torakoabdominal  Yaralanmalarda Tanısal ve Terapötik Torakoskopi. VI. Ulusal  Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-7 Eylül, 2007, Antalya. Bildiri özet Kitabı , sayfa 60.
 54. S Pekmezci, K Sarıbeyoğlu, U Korman, E Kol, B Baca, A Karataş, E Eyüboğlu. Postoperatif  yapışıklıklara bağlı bağırsak tıkanıklıklarında laparoskopik adezyolizis. VI. Ulusal  Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-7 Eylül, 2007, Antalya. Bildiri özet Kitabı , sayfa 61.
 55. B Baca, K Sarıbeyoğlu, İ Kılıç, E Kol, S Çarkman, K Zengin, S Pekmezci, E Eyüboğlu .Duodenal Ülser Perforasyonunda Cerrahi Tedavi : Laparoskopik ve Açık duodenorafinin retrospektif olarak karşılaştırılması. VI. Ulusal  Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-7 Eylül, 2007, Antalya. Bildiri özet Kitabı , sayfa 62.
 56.  B Baca, K Sarıbeyoğlu, G O Küçük, S Çarkman, F Aydoğan, K Zengin, S Pekmezci,  E Eyüboğlu .Laparoskopik Apandektomi: 886 olguda 10 yıllık  Deneyimimiz. VI. Ulusal  Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-7 Eylül, 2007, Antalya. Bildiri özet Kitabı , sayfa 72.
 57. B Baca, E Kol, K Sarıbeyoğlu, S Çarkman, K  Zengin,S Pekmezci, T İpek, E Eyüboğlu.  Boğulmuş Fıtıkların Laparoskopik Tedavisi,  2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs 2007, Antalya. Bildiri özet kitabı,sayfa 34.
 58. S Teksöz, K Karabulut, F Ayan, B Baca, F Aydoğan, M Paksoy, S Pekmezci, E Eyüboğlu. Boğulmuş Paraözofageal Hernilerde Acil Cerrahi Girişimler. 2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs 2007, Antalya. Bildiri özet kitabı,sayfa 36.
 59. O Küçük, E  Kol, B Baca, S Pekmezci, E Eyüboğlu. Boğulmuş Fıtıklarda Laparoskopinin yeri : Olgu sunumu.  2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs 2007, Antalya. Bildiri özet kitabı,sayfa 67.
 60. E Kol, E Beken, O Küçük, B Bayraktar, S Çarkman, K Zengin, E Eyüboğlu . Acil Tıp Birirmimize başvuran boğulmuş fıtık olgularının tipleri ve tedavi yöntemleri.  2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs 2007, Antalya. Bildiri özet kitabı,sayfa 117.
 61. T İpek, E Eyüboğlu , S Çarkman, V Özben. Laparoskopik Nissen  Fundoplikasyonu sırasında oluşan parsiyel dalak enfarktlarındaki tecrübelerimiz. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya. Bildiri özet kitabı , sayfa 102.
 62. T İpek, E  Eyüboğlu , D Atasoy .Sils port ile tek delikten laparoskopik Kolesistektomi: Video sunumu. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya. Bildiri özet kitabı , sayfa 137.
 63.  T İpek, E  Eyüboğlu  . Villöz adenom zemininde gelişen T1No adenokarsinom vakasında transanal  endoskopik mikrocerrahi ( TEM ) uygulaması: Video sunumu. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya. Bildiri özet kitabı , sayfa 142
 64.  E  Eyüboğlu, GÖR Cerrahisinin komplikasyonları ile başa çıkma, hangi hastaya düzeltici cerrahi gerekir. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs Ankara 2010, p.102
 65.  Eyüboğlu E, İpek T, Atasoy D,Transumblikal Tek Porttan Laparoskopik   Floppy Nissen Fundoplikasyonu: Yeni Teknik. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs Ankara 2010, p.102.
 66. Eyüboğlu E, İpek T, Atasoy D,Gastroözofageal reflü hastalığında Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu deneyimlerimiz: Özofageal manometri’nin yeri. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs Ankara 2010, p.186.