Çocuklarda-Gerd - Yaşlılarda-Gerd

Çocuklarda Gerd - Yaşlılarda Gerd

Çocuklarda Gerd Nasıl Tedavi Edilir?

 • Semptomların görülme sıklığı %1-10
 • Nörolojik ve kronik respiratuar hastalıklı çocukların gastrointestinal hastalıklarında en önemli nedendir

Özofageal Semptomlar

Regürjitasyon, irritabilite, beslenme güçlüğü, kusma, göğüs ağrısı, heartburn, karın ağrısı

Ekstra-Özofageal semptomlar

 • Apne, stridor,kronik öksürük, ses kısıklığı, astma, dental erozyonlar
 • Sandifer’s sendromu

Çocuklarda Gerd Komplikasyonları

Striktür, Barrett’s özofagus, adenokarsinoma

Çocuklarda Gerd Tanısı

 • Anamnez
 • Endoskopi
 • pH meter
 • Fluoroskopi
 • Sintigrafi
 • İmpedans

Yaşlılarda Gerd Nasıl Tedavi Edilir?

 • Gençlere göre daha az ciddi reflü semptomları görülür
 • Reflü hastalığının daha ciddi komplikasyonları görülür
 • Ekstra-özofageal semptomlar daha sıktır, dolayısıyla tanı daha geç konur
 • Komorbid durumlar GERD ile daha belirginleşir
 • Heartburn daha az görülen semptomdur
 • GERD ile ilişkili astım, nokturnal öksürük, daha ileriki yaşlarda ortaya çıkması, standart bronkodilatatör tedaviye dirençli oluşu ile karakterizedir
 • GERD yaşlılarda obstrüktif sleep apne sendromu ile ilişkilidir
 • Tanı gençlere göre farklıdır
 • Önerilen önce medikal tedavi uygulamaktır

Yaşlılarda Gerd Tanı Yöntemleri

 • alarme yada atipik semptom durumlarında
 • medikal terapiye dirençli semptomlarda
 • Alarme semptomlar gastointestinal kanama, anlamsız kilo kaybı, demir eksikliği anemisi, disfaji, inatçı kusmalar, epigastrik kitle,
 • Baryum grafileri anatomiyi ve özofageal fonksiyonu göstermesi açısından yaşlılarda daha etkindir
 • Endoskopi heartburn semptomunun süresi ve ciddiyetine göre ilk başvurulacak tanı yöntemi olabilir.