Nerd-Non-Eroziv-Reflü-Hastalığı

Nerd Non-Eroziv Reflü Hastalığı

  • Endoskopide eroziv özofajit bulgusuna rastlanmaz
  • GERD olgularının %70’ini oluşturur
  • Kadınlarda daha sık gözlenir
  • Gençlerde daha sık gözlenir
  • NERD olgularının %50’sinde dismotilite/dispeptik semptomlar gözlenir

Fonksiyonel Heartburn

  • Tipik reflü semptomları
  • Tanı yöntemlerinin tümü yetersiz kalır
  • Asid ile ilişkili mukozal hasarın bulguları negatif
  • NERD olgularının %40’ını oluşturur