mide-hastalıkları-nelerdir

Mide Hastalıkları Nelerdir?

Sindirim sistemi yani Gastrointestinal Sistem (GIS) ağızdan başlayarak anüse kadar olan tüm organların oluşturduğu bir sistemdir. Bu nedenle mide ve mide hastalıkları nelerdir konu başlıkları sindirim sistemi içerisinde yer almaktadır.

GIS içerisinde yer alan mide; besinleri saklama, karıştırma ve parçalama görevine sahiptir. Zarla kaplı olan mide içerisinde su yani mide asidi bulunmaktadır. Bu tuz asitlerinin içerisinde ise sindirimi kolaylaştıran enzimler yer almaktadır. Mide içerisindeki zar bu mide asidinin mide duvarına saldırmasını engellemektedir. Ancak sağlıklı olmayan midelerde bu durum farklılık gösterir. Özellikle mide asidinin yüksek oranda üretilmesi ve mide zarındaki hassasiyet asit – zar arasındaki ilişkinin bozulduğunu göstermektedir. Bu bozulmalar da bir takım mide hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Mide Hastalıklarının Tetikleyici Nedenleri

Mide vücudun en hassas ve duygusal organı olarak ele alınabilir. Bu nedenle günlük yaşam içerisindeki stres ve yaşam koşulları mide hareketlerinin düzensizleşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca hatalı beslenme ve içme alışkanlıkları da midenin zorlanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle Mide Hastalıkları Nelerdir sorusuna yanıt verirken, mide şikayetlerinin bozulmuş kas hareketlerinden kaynaklı olduğunun altı çizilmelidir.

Mide Hastalıkları ve Belirtileri Nelerdir?

Mide hastalıkları yukarıda da ifade edildiği gibi bozulmuş kas hareketlerinden kaynaklıdır. Ancak hastalıkların temeline inildiğinde genetik yapı ve beslenme alışkanlıkları mide hastalıklarının oluşmasında önemli bir etkendir. Ayrıca midenin çeşitli hastalıkları bulunur. Bu hastalıklar;

  • Gastritler (Mide Zarı İltihapları)
  • Helicobacter Pylori (Helikobakter Pilori)
  • Mide Ülseri
  • Özofagus Reflüsü
  • Mide Ekşimesi (Yanma)
  • Fonksiyonel Dispepsi (Sindirim Bozukluğu)
  • Mide Kanseri

Gastritler (Mide Zarı İltihapları)

Mide zarı, midenin içini tamamen kaplamakta ve mide sıvılarına karşı korumaktadır. Ancak gastritte mide zarındaki iltihaptan kaynaklı değişiklikler gözlemlenir. Bu iltihaplanma tüm mideyi kaplayabileceği gibi yalnızca belirli bir bölgede de kendini gösterebilir.

Mide Hastalıkları Nelerdir sorusu içerisinde mide zarı iltihapları iki türde ele alınmaktadır. Mide zarı iltihabı akut ve kronik olarak iki şekilde kendini göstermektedir. Akut gastritler hızlı görülmekte ve kısa süre içerisinde etkisini kaybetmektedir. Kronik gastritler de ise; iltihap uzun süre boyunca devam etmektedir. Gaz şişkinliği, geğirme, bulantı, mide ekşimesi ve karın ağrısı gibi belirtiler ile kendini göstermektedir.

Helicobacter Pylori (Helikobakter Pilori)

Mide zarının altında biriken bu bakteri, kronik gastrit, mide ülseri, mide kanseri ve on iki parmak bağırsağı ülserine neden olmaktadır. Helicobacter Pylori vücut sıvısı, dil teması, aynı çatal bıçak ve diş fırçası kullanımı sonucunda kişiden kişiye geçen bir bakteri türüdür. Bu nedenle bu hastalığın teşhisinde tüm aile üyelerinin de muayene edilmeleri zorunludur.

Mide Ülseri

Mide zarının belirli bir bölgesinin zarar görmesi ya da tahrip olması durumu mide ülseri olarak açıklanmaktadır. Mide ülserinde besin maddelerinin ya da mide asidinin bu zarar gören bölgeye teması kişiye sancı vermekte ve kendini bu şekilde göstermektedir. Hastalığın altında yatan en önemli neden ise kronik gastrittir. Ancak stres, huzursuzluk, aşırı çay - kahve tüketimi ve acılı baharat kullanımı ülser oluşumuna zemin hazırlamaktadır.

Özefagus Reflüsü

Özefagus reflüsü, mide içerisindeki asidin özefagusa yani yemek borusuna çıkarak, o bölgede kronik iltihap oluşturma durumudur. Yemek borusunda ülser ve yaralar ile birlikte daralmaklar gözlemlenmektedir.

Aşırı alkol tüketimi ve sigara kullanımı mide ve yemek borusu arasındaki kapakçığın yumuşamasına neden olmaktadır. Ayrıca aşırı kilo ve hamilelik sürecindeki hormonal değişiklikler de bu kapağa basınç uygulanmasına yol açmakta ve hastalığa zemin hazırlamaktadır. Hastalık mide ekşimesi ve mide suyunun yukarı çakması ile kendini göstermektedir.

Mide Ekşimesi Yanma

Mide ve yemek borusu (özefagus) arasındaki kapak kaslarının doğru çalışmaması halinde ya da sindirim esnasında kapakların açık kalması halinde mide ekşimesi ya da yanma görülebilir. Bu tablo sonucunda da mide asidi ile besinler mideden yemek borusuna tekrar geri gelmektedir. Bu durum zarın tahriş olmasına yol açmakta ve ekşime olarak kendini göstermektedir. Ancak mide ekşimesi genellikle midenin bozulan hareketlerine bağlıdır. Bu tabloda ise; bulantı, geğirme ve kalp bölgesinde bası gibi olarak hissedilmektedir.

Fonksiyonel Dispepsi (Sindirim Bozukluğu)

Mide Hastalıkları Nelerdir konulu yazı içerisinde ele alınan fonksiyonel dispepsi yani sindirim bozukluğunun şikayetleri çeşitlilik göstermektedir. Bulantı, şişkinlik, gaz, mide ekşimesi, mide ağrısı, beyaz dil ve ağız kokusuna kadar pek çok şikayeti bir arada bulundurmaktadır. Hastalığın altında yatan problemler içerisinde ise; gıdaların hazmının zor olması ve nikotin tüketimi bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle bu mide sorununda doğru beslenme oldukça önemlidir.

Mide Kanseri

Mide kanserinin belirtileri ülser, gastrit, helicobacter pylori gibi mide hastalıklarının belirtileri ile aynıdır. Bu nedenle tüm mide şikayetlerinin kanser riski açısından dikkate alınması önemlidir. Tüm mide hastalıklarının belirtilerine ek olarak iştahsızlık ve zayıflama olarak kendini gösteren mide kanserinin teşhisi hastalığın tedavisi açısından önem arz etmektedir.

Mide kanseri riskinin en aza indirilmesi için özellikle helikobacter pylori mikrobuna yönelik tedavinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca mide içerisinde oluşan her bir ülser kansere dönüşebilmektedir. Bu nedenle tüm mide hastalıklarının belirtilerinin dikkate alınması ve yakından takip edilmesi önemlidir.