Memenin-Selim-Tümörleri

Memenin Selim Tümörleri

Fibroadenom (FA): Yaşamın 2-3.dekatında görülür. 2-3 cm boyutuna ulaşınca genellikle büyüme durur. Klinik muayenede, mobil, sert ve iyi sınırlı kitleler şeklinde ele gelirler.

FA’nın tanısı ince iğne aspirasyon biopsi veya tru-cut ile yapılabilir. Genç kadınlarda saptanan 2-3 cm çapındaki lezyonlar tanıyı kesinleştirildikten sonra izlemeye alınabilir. Ancak 30-35 yaşın üzerindeki kadınlarda eksizyon tavsiye edilir.

Tübüler Adenom: FA’nın bir çeşididir.

Fillodes Tümörler (Sistosarkoma fillodes) (FT): İyi sınırlı, sert 3-4 cm çapında mobil kitleler şeklinde bulunurlar. 3-4.dekatta görülür.

Çapı 2-3 cm’i geçmeyenlerde çevresinde 1 cm’lik normal meme dokusu bulunacak şekilde eksizyon yeterlidir. %50 kadarı, habis olmasalar da, lokal nüks gösterirler.

FT’lerin %65 kadarını, selim %25’i ara formlar, kadarını gerçek habis formlar oluşturur. Habis formlarda mastektomi yapılmalıdır.

Papiller Lezyonlar: Soliter intraduktal papillomlar en sık rastlanılan lezyonlardır. Daha çok 35-55 yaş arasındaki kadınlarda görülürler. Sıklıkla kanlı veya berrak su şeklinde meme başı akıntısı ile ortaya çıkarlar.

Tümörü Taklit Eden Selim Lezyonlar

Lokalize Sklerozan Adenozis ve Radyal Scar: İnvaziv meme kanseri klinik ve mammografik olarak taklid eder. Sert, irregüler bir kitle şeklinde ele gelir. Toplumdan 1.5-2 defa daha yüksek meme kanseri riski taşır.

Radyal scar: Sklerozan adenozise çok benzer. Yüksek kanser riski taşımaz. Ancak klinik bulguları ve mammografik görüntüsü kansere benzediği için ayrıca tanıda önem taşır.

Duktus Ektazisi: Duktus ektazisi genellikle peri ve premenopozal dönemde ortaya çıkar. Duktal ektazi meme karsinomu riskini arttırmayan bir lezyondur.

Yağ Nekrozu: Genellikle göğüs duvarı ve meme travmaları (emniyet kemeri sıklıkla neden olur) sonrası ortaya çıkar. Büyük memeli kadınlarda spontan (veya fark edilmeyen minör travmalar?) sonrası görülür. Meme kanseri riski taşımaz.