Reflü tedavisinde cerrahi yöntemler nelerdir? - Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu (Genel Cerrahi Uzmanı)

Reflü bazen fizyolojik reflü halinde de karşımıza çıkabilir. Yani yediğiniz yemeğin içerdiği yağ miktarı, salça ya da benzeri etkilerle ııı normal kişilerde de fizyolojik olarak meydana gelebilir. Bunlar tedaviyi gerektiren refüler değillerdir. Ancak genelde endoskopi yaptığımızda tespit edebiliriz. Öncelikli medikal tedavi, yani ilaç ve ııı diyetetik tedaviler ııı denenmeli. Bunlar genelde dediğimiz proton pompa editörleri, mide ve eee yemek borusu yüzeyini koruyucu ilaçların olması hastanın bir miktar başını dik eee olarak yatıyor olması, sıkı elbiseler giymekten kaçınıyor olmasıyla engellenebilir. Ancak hastalık biraz daha ilerlerse eee dediğimiz eee eee tabloları ortaya çıkarsa medikal tedavi seçeneğini o zaman farklı bir seçenekle değiştirmek gerekir. Tercih ettiğimiz hastalar hayat beklentisi on yıldan fazla olan genelde genç hastalardır. Çünkü hayat konforunu cidden bozan bir hastalıktır. O bakımdan ııı bir yıl içerisinde tedaviye rağmen tedavinin kesilmesi ve akabinde tekrarlaması iki seferden üç seferden fazla oluyorsa artık ilaç tedavisiyle süregen bir hale gelen tedavi ııı hayat boyu sürdürülmesi gereken bir tedavi haline geleceğinden bu hastalara cerrahi tedaviyi uygulamak ııı hastanın ııı hem hayat konforunu ve hem de bu hastalıkla hayat boyu mücadelesini ortadan kaldırmış olacaktır. Genelde yaptığımız bir işlem. Yani kapalı ameliyat Yapılan ortalama eee otuz dakika, kırk beş dakika arası süren bir cerrahi işlemle hayat boyu bu hastalıktan hastalarımız kurtulabilmektedir. Yapılan işlem, herhangi bir ilave veya bir doku kesmesi vesaire tarzında olmaktan ziyade yemek borusunun geçmiş olduğu açıklık olan bölgesinde bir tamir yapmak ve bu tamir yapılan bölgenin ötesinde yemek borusuyla midenin meydana getirmiş olduğu açının tekrar ortaya konulması, tesis edilmesidir. Genelde tercih edilen yöntem bugün günümüzde gevşek nisyan adıyla bilinen veya Fransız tekniği yöntemi denilen kısmi yöntemlerle eh yapılabilen bir tedavi seçeneğini karşımıza çıkartmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Videolar