Yandex

Tem’de Preoperatif Evreleme – Tem’de Postoperatif Takip

TEM’de Preoperatif Evreleme

  • Rektal muayene
  • ERUS
  • Pelvik CT
  • MRI (rektal problu)
  • Biopsi ve tatoo

TEM Yöntemi

TEM’de Postoperatif Takip

  • 0. gün sıvı diet
  • 1. gün normal diet (mukozektomi)
  • 2. gün normal diet (tam kat rezeksiyon)
  • 0. gün mobilize

Ortalama yatış süresi 1.5 gün