Yandex

Kanser Cerrahisi

Meme Kanseri Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Meme Kanseri Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Meme Kanseri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Meme Kanseri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Memenin İn Situ Kanserleri

Memenin İn Situ Kanserleri

Duktal Karsinoma İn Situ (noninvaziv, noninfiltran veya intraduktal karsinom) duktus sistemi içinde sınırlı kalmış, invazyon göstermeyen malign hücre proliferasyonunu ifade etmektedir. 50 yaş civarındaki kadınlarda görülür. Hastaların %70’i postmenopozal dönemdedir.
Erken Evre ve Lokal İleri Meme Kanserleri

Erken Evre ve Lokal İleri Meme Kanserleri

TNM sınıflandırılmasına göre invaziv meme kanserlerinin erken evresini evreI ve II oluşturmaktadır. Uygun bir tedavi ile 5 yıllık yaşam oranları %75’in üzerindedir.