İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Cerrahpaşa - Fatih
Telefon: 0212 414 30 00
Email: erhuneyuboglu@gmail.com

Medical Park Bahçelievler

Adres: Kültür Sok. No:1 E5 Yolu Bahçelievler Metro Durağı Üstü
Telefon: 0212 484 14 84

Erhun Eyüboğlu Videoları

Erhun Eyüboğlu Videoları

 • MORBİD OBEZİTE

  Hayatı, tehlikeye sokan hastalıkların gelişimine katkı sağlamaktadır.

  Devamı
 • REFLÜ

  Reflü hastalığı, günümüzde tedavisi mümkün bir hastalıktır.

  Devamı
 • TEM YÖNTEMİ

  TEM Yöntemi’nin avantajları nelerdir?

  Devamı
 • LAPAROSKOPİK CERRAHİ

  LAPAROSKOPİK Cerrahi hakkında yazı gelecek…

  Devamı
 • SILS YÖNTEMİ

  Artık, ameliyat izi kalmayacak…

  Devamı

GERD’nın Uygun Tanımı Nedir?

GERD’nın dünyaca kabul edilmiş bilimsel sınıflandırması henüz yoktur. Gastroözofageal reflü hastalığının en son tanımı mukozanın gastrik içeriğe aşırı maruz kalması ve morfolojik değişikliklere (özofajit, hücre infiltrasyonu) yol açan farklı patofizyolojik fenomenlerin (sfinkter basıncı, peristalsis) neden olduğu bir hastalıktır.

Bu durum asid ve/veya kombine duodeno-gastroözofageal reflü olgularında safra, duodenal ve pankreatik salgı gibi diğer gastrik içeriklerle anormal temas olduğunu gösterir.

Reflü hastalarının sadece %60’ında mukozal hasar görülmesine rağmen GERD’nın sınıflandırması genellikle özofajit sınıflandırması ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Hasarın evresinin değerlendirilmesinde MUSE veya Savary-Miller özofajit sınıflandırması güncel olarak kullanılsa da bunlar hastalığın evrelendirilmesinde zayıftırlar.

Modifiye AFP- skoru(Anatomi-Fonksiyon-Patoloji) sınıflandırmada hiatus hernisi, reflü, makroskopik ve morfolojik hasar varlığını birleştirme eğilimindedir. Ancak bu sınıflandırmada semptomatoloji yoktur ve semptomlar veya yaşam kalitesi açısından, hastalığın evrelendirilmesi ve tedavi endikasyonunun konulması için oldukça önemli olan skorlama sistemleri gözönüne alınmalıdır.

Cevap yaz