Yandex

Reflü

Reflü Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Pekçok insanda yemekten sonra hazımsızlık, ekşime ve yemek borusunda yanma yakınmaları mevcuttur.  Bu rahatsız edici durum yemek borusuna ve hatta ağıza kadar gelen yemek ve mide asidi ile belirgindir.

Bu durum bazı kişilerde geçici olup, belli bir sürede ortadan kalkar. Ancak bazı kişilerde de oldukça rahatsız edici, sık sık oluşan ve oldukça ağrılı bir hastalık halini alır. Bu hastalığı “Gastroözofageal reflü” olarak adlandırıyoruz. Toplumda oldukça sık oranda (-20) gözlenen bir hastalıktır. Kadınlarda daha sık gözlenmesine karşın ciddi yemek borusu hasarı erkeklerde daha sık gözlenir. Yaşlılarda ve çocuklarda oldukça ciddi durumlar oluşturabilir.

Reflü Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

En sık belirtisi göğüste yanma “heartburn” dır. Bazı insanlar bu yanmayı midesinde, boyunda, omuzlarda ya da hatta sırtta ve kolda dahi hissedebilir. Kalp ağrısından bazen ayırt edilemez. Genellikle bu nedenle doktora başvururlar.

Göğüs ağrısı nedeniyle Koroner anjio yapılıp negatif bulunan % 50 hastada reflü özofajit saptanmıştır. Özofajitte ağrı sıklıkla akut başlangıçlı ve saatlerce sürer, uykudan uyandırır, antiasit ve yiyeceklerle hafifler, gıda ve öğünlerle ilişkilidir, sırt üstü yatma ve öne eğilmede hissedilir, % 50 olguda pyrozis, regürjitasyon ve disfaji gibi semptomlara eşlik eder, eforla ilişkisizdir, sıklıkla sternum altında yada sırt bölgesinde hissedilir, yayılım göstermez.

Ağrıya ilaveten ağıza ekşi su gelmesi “regürjitasyon” diğer sık rastlanan belirtidir. Boğazda ve ağızda kötü bir tat bırakır, genellikle yemek sonrası nadiren yemek sırasında oluşur. Semptomlar sıklıkla yatarken ve uyurken meydana gelir. Karında şişkinlik, geğirti, hıçkırık, gıcık hissi, kronik öksürük, ağız kokusu, ses kısıklığı, ses tellerinde nodül  ve astım nöbetleri diğer belirtileridir.

Reflü hastalığı günümüzde tanısı konduktan sonra önleminin alınması ve tedavisi mümkün bir hastalıktır.

Yemek ile birlikte midede öğütücü  işlem amacı ile asit salgılanması başlar. Yemek bitiminde bu salgılanan asidin bir kısmı mideden taşarak yemek borusunu tahriş eder. İşte bu geriye taşmaya “Reflü “ adını veriyoruz. Reflü olan asit, yemek borusunda geçici ve kalıcı hasarlar oluşturabilir. Bu tahriş neticesinde oluşan ağrıya da “heartburn”, yemek borusunda oluşan hasarada “Özofajit” tanımlarını kullanıyoruz.

Mide yüzeyi aside alışık ve asidin tahrip eden etkisini ortadan kaldıracak mekanizmalara sahiptir. Ancak yemek borusunda aside karşı bu tür koruyucu etkili mekanizmalar bulunmaz. Normalde mide ile yemek borusu arasında “alt özofagus sfinkter” dediğimiz bir kapı  görevini üstlenen mekanizma mevcuttur. Bu kapı yutulan lokmaların yemek borusundan mideye geçisine izin verir ancak mide içeriğinin geri kaçmasını önleyecek mekanizma ile çalışır. Bu kapıdaki gevşemeler ya da bozukluklar (mide fıtığı-hiatal herni) reflü hastalığının oluşmasının nedenleridir.

Mide içindeki basıncın arttığı durumlarda (çok yemek yenmesi, yemek sonrası yatılması,vs) reflü sıklığı daha fazladır.

Reflü Ameliyatı

Reflü Ameliyatı

Mide içeriğinin yemek borusuna kaçmamasının en kolay yolu ayakta durmak ya da dik oturmaktır. Reflünün olmaması için yemek sonrası yatarak istirahat edilmemelidir ve yatma zamanının yemekten en az 2 saat…
Reflü Hastalığında İlaç Tedavisi - Reflü Endoskopik Tedavileri

Reflü Hastalığında İlaç Tedavisi - Reflü Endoskopik Tedavileri

Herkesin bildiği gibi antasit ilaçlar midedeki asit üretimini azaltması ve reflünün daha az ağrılı olmasını sağlayabilirler. Ne yazık ki antasitler kısa süreli ağrıda rahatlama sağlarlar (ortalama 1 saat ). Daha…
Patafizyoloji

Patafizyoloji

Volüm temizliği özofageal peristalsis ve yerçekimi ile ilişkilidir. Kimyasal temizlik ise tükrük salgısı ile ilişkilidir.
Çocuklarda Gerd - Yaşlılarda Gerd

Çocuklarda Gerd - Yaşlılarda Gerd

Semptomların görülme sıklığı %1-10, Nörolojik ve kronik respiratuar hastalıklı çocukların gastrointestinal hastalıklarında en önemli nedendir, Özofageal semptomlar
Nerd Non-Eroziv Reflü Hastalığı

Nerd Non-Eroziv Reflü Hastalığı

Endoskopide eroziv özofajit bulgusuna rastlanmaz, GERD olgularının %70’ini oluşturur, Kadınlarda daha sık gözlenir, Gençlerde daha sık gözlenir, NERD olgularının %50’sinde dismotilite/dispeptik semptomlar gözlenir
Gerd Histolojik ve Patolojik Bulguları

Gerd Histolojik ve Patolojik Bulguları

Erozyon, Ülser, Duvarda kalınlaşma, striktür, Barrett özofagusu
Gastroözofageal Reflü Hastalığı Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri

Gastroözofageal Reflü Hastalığı Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD), mukozal lezyonlar olmadan semptomatik hastalıktan eroziv özofajitin komplikasyonlarına (özofageal striktür,ülserasyon yada Barrett’s özofagus) kadar bir spektrum hastalıktır.