İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Cerrahpaşa - Fatih
Telefon: 0212 414 30 00
Email: erhuneyuboglu@gmail.com

Medical Park Bahçelievler

Adres: Kültür Sok. No:1 E5 Yolu Bahçelievler Metro Durağı Üstü
Telefon: 0212 484 14 84

Erhun Eyüboğlu Videoları

Erhun Eyüboğlu Videoları

 • MORBİD OBEZİTE

  Hayatı, tehlikeye sokan hastalıkların gelişimine katkı sağlamaktadır.

  Devamı
 • REFLÜ

  Reflü hastalığı, günümüzde tedavisi mümkün bir hastalıktır.

  Devamı
 • TEM YÖNTEMİ

  TEM Yöntemi’nin avantajları nelerdir?

  Devamı
 • LAPAROSKOPİK CERRAHİ

  LAPAROSKOPİK Cerrahi hakkında yazı gelecek…

  Devamı
 • SILS YÖNTEMİ

  Artık, ameliyat izi kalmayacak…

  Devamı

Diafragma Fıtıkları

Özofageal hiatus dışı açıklıklardan oluşan fıtıklar

Genellikle konjenitaldir. Bunlar diafragma’daki konjenital açıklıklar nedeniyle meydana gelir.

Posterolateral fıtıklar (Bochdalek fıtığı)

Genellikle plöroperitoneal kanalın Bochdalek açık kalması nedeniyle ortaya çıkar. Sol tarafta daha sık görülür (%80).

Parasternal fıtıklar (Morgagni Fıtığı)

Diafragma’nın sternal ve kostal kısımlarının birleşimindeki yetersizlik nedeniyle ortaya çıkar. Diafragmanın sternuma yapıştığı yerin sağında (%90) veya solunda ya da her iki tarafından ortaya çıkabilir.

Erişkinlerde daha sıklıkla ortaya çıkar. Bunlarda genellikle fıtık kesisi vardır ve kese içinde omentum, kalın barsak, ince barsak bulunur.

Posterior Fıtık: Diafragma kruslarının açıklığından midenin posterior mediastene doğru fıtıklaşmasıdır.

Özofageal hiatustan oluşan fıtıklar

Tip I: Kayma (sliding) fıtıkları hiatus fıtıklarının %90’ı bu tiptir. Gastroözofageal bileşke (GE) ve mide proksimali arka mediastane doğru kayar, çoğu asemptomatiktir. (şekil 1)

Tip II: Parözofageal (rolling-yuvarlanma) fıtıkları: En az rastlanılan tiptir, gerçek paraözofageal hernilerdir. GE normal yerinde, mide fundusu GE yanından yukarıya disloke olmuştur(Şekil 2).

Özofageal Fıtıklar

Tip III. Mikst fıtıklardır. Çoğu kez organoaksiyel ve mezoaksiyel rotasyonla birliktedir. (intratorasik mide) çoğu kez kayma (sliding) fıtık tarzında başlar.

Tip IV: İçinde dalak, kolon, incebarsak gibi diğer organların bulunduğu tip III fıtıklardır. Tüm paraözofageal fıtıkların %2-5’i kadarıdır.

Günümüzde goldstandart yöntem laparoskopik posterior krurorafi (yamalı veya primer) ve 360° posterior total floopy (gevşek) Nissen girişimidir.

Cevap yaz