İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Cerrahpaşa - Fatih
Telefon: 0212 414 30 00
Email: erhuneyuboglu@gmail.com

Medical Park Bahçelievler

Adres: Kültür Sok. No:1 E5 Yolu Bahçelievler Metro Durağı Üstü
Telefon: 0212 484 14 84

Erhun Eyüboğlu Videoları

Erhun Eyüboğlu Videoları

 • MORBİD OBEZİTE

  Hayatı, tehlikeye sokan hastalıkların gelişimine katkı sağlamaktadır.

  Devamı
 • REFLÜ

  Reflü hastalığı, günümüzde tedavisi mümkün bir hastalıktır.

  Devamı
 • TEM YÖNTEMİ

  TEM Yöntemi’nin avantajları nelerdir?

  Devamı
 • LAPAROSKOPİK CERRAHİ

  LAPAROSKOPİK Cerrahi hakkında yazı gelecek…

  Devamı
 • SILS YÖNTEMİ

  Artık, ameliyat izi kalmayacak…

  Devamı

Memenin İn Situ Kanserleri

Memenin İn Situ Kanserleri

Duktal Karsinoma İn Situ (DKİS)

Duktal Karsinoma İn Situ (noninvaziv, noninfiltran veya intraduktal karsinom) duktus sistemi içinde sınırlı kalmış, invazyon göstermeyen malign hücre proliferasyonunu ifade etmektedir.

50 yaş civarındaki kadınlarda görülür. Hastaların %70’i postmenopozal dönemdedir.

DKİS tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemler. Mastektomi ve Meme koruyucu cerrahidir.

Hastalığın yaygınlığı (boyut), Rezeksiyon sınırı (+ veya -) ve Lezyonun gradı lokal kontrolu etkileyen prognostik faktörlerdir.

MemeLKIS

Lobular Karsinoma İn Situ (LKİS)

LKİS hemen daima 35-55 yaşları arasındaki premenopozal ve hormon replasman tedavisi gören postmenopozal kadınlarda bulunur.

LKİS sonrası invaziv kanser gelişme sıklığı %4 -%35 arasında değişmektedir.

LKİS tanısı konmuş ve hastalıklarının kanser değilde bir risk faktörü oluğunu bilmelerine rağmen bazı kadınlar için kanser olma tehdidi altında yaşamak ve daha sonra kanser olabileceği gerçeğini bilmek katlanılamaz bir durum olduğu için rekonstrüksiyonlu veya rekonstüksiyonsuz mastektomiyi tercih etmelerine neden olur. Oysa mastektomi tedavi edici değil profilaktik bir işlemdir. Seçilirse her iki meme eşit risk altında olduğu için bilateral yapılmalıdır.

Cevap yaz