İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Cerrahpaşa - Fatih
Telefon: 0212 414 30 00
Email: erhuneyuboglu@gmail.com

Medical Park Bahçelievler

Adres: Kültür Sok. No:1 E5 Yolu Bahçelievler Metro Durağı Üstü
Telefon: 0212 484 14 84

Erhun Eyüboğlu Videoları

Erhun Eyüboğlu Videoları

 • MORBİD OBEZİTE

  Hayatı, tehlikeye sokan hastalıkların gelişimine katkı sağlamaktadır.

  Devamı
 • REFLÜ

  Reflü hastalığı, günümüzde tedavisi mümkün bir hastalıktır.

  Devamı
 • TEM YÖNTEMİ

  TEM Yöntemi’nin avantajları nelerdir?

  Devamı
 • LAPAROSKOPİK CERRAHİ

  LAPAROSKOPİK Cerrahi hakkında yazı gelecek…

  Devamı
 • SILS YÖNTEMİ

  Artık, ameliyat izi kalmayacak…

  Devamı

Safra Taşları

Safra Taşları

Kolelitiazis, safra kesesi ve safra yollarında taş bulunmasıdır. 40 yaşın üzerindeki kadınların %20’si, erkeklerin %5’inde safra taşı vardır.

Safra taşlarının ortalama %75’i kolesterol taşları, %25’i pigment taşlarıdır.

Safra Taşları

Safra Taşları

SAFRA TAŞLARININ KLİNİK SEYRİ

ASEMPTOMATİK SAFRA TAŞLARI

Bazı özel durumlar hariç asemptomatik hastalar için tedavi önerilmemektedir. Bu hastalarda taş 2 cm’den büyük ise daha sık akut kolesistit oluşturabileceğinden ve safra kesesi kalsifiye ise karsinom olasılığından dolayı kolesistektomi yapılmalıdır.

KRONİK KOLESİSTİT (BİLİER KOLİK)

Safra kesesinin en sık görülen hastalığıdır. Hastaların çoğunda safra taşı ile ilişkilidir.

En karakteristik semptom, taşların safra yolunu tıkaması ile oluşan bilier koliktir. Karnın sağ üst kadranında hissedilir. Fakat zaman zaman epigastriumda, sol üst kadranda hatta prekardiyal bölgede de hissedilebilir. Sırta ve sağ skapulaya doğru yayılır. Genellikle yemeklerden sonra ortaya çıkar, atakların sıklığı değişkendir. Ağrı ile birlikte bulantı ve kusma görülebilir.

İlk yapılacak tetkik ultrasonografidir (USG).

Olguların %20’sinde akut kolesistit gelişebilir. Taşların ana safra kanalına düşmesi sonucunda mekanik ikter, pankreatit oluşabilir. Safra kesesi karsinomu gelişmesine sebep olabilir.

Semptom olan hastalarda kolesistektomi endikasyonu vardır.

Ameliyat sonrası semptomların devam etmesi haline post kolesistektomi sendromu denir.

AKUT KOLESİSTİT

Hastaların çoğunda safra kesesinde taş mevcuttur ve bu taşların duktus sistikusu tıkaması sonucunda akut kolesistit ortaya çıkar. Kalan vakalarda safra kesesinde taş olmaksızın akut kolesistit (akalkülöz kolesistit) gelişebilir. Akalkülöz kolesistit sistik arter tıkanmasına, primer bakteriyel enfeksiyona, septisemiye bağlı olabilir, kazazedelerde ve total parenteral beslenme alan hastalarda görülür.

Safra kesesi ileri derecede distandü ve inflamedir. Bu tıkanma atakları hastaların %90’ında tıbbi tedavilerle veya kendiliğinden geçer.

İlk belirti sağ üst kadranda ağrı ve lokalize hassasiyettir, sağ skapula altına yayılabilir. Bulantı ve kusma eşlik eden bulgulardır. Vakaların %10’unda hafif sarılık gelişebilir. Ateş yükselmeleri görülür. Fizik muayenede sağ üst kadranda hassasiyet saptanır. Muayene sırasında hasta derin nefes alırken palpasyon derinleştirildiği zaman ağrı hissederek nefesini tutar.  Buna Murphy belirtisi denir.

Lökositoz vardır.

Ultrason akut kolesistit tanısı koymak için en sık kullanılan görüntüleme yöntemidir.

Antibiyotik tedavisi başlanır. Ameliyata engel bir durum yoksa beklemeden kolesistektomi yapılmalıdır.

Nadir Görülen Patolojiler

Amfizematöz Kolesistit

En sık Clostridium, daha az oranda anaerobik E.Coli’nin sebep olduğu bir durumdur.

Kolesterozis

Safra kesesinin submukozasında kolesterol kristalleri ve makrofajlar depolanmıştır.

Safra Taşı İleusu

Safra kesesi ile intestinal sistem arasında oluşan internal fistülden büyük taşların düşmesi ve barsak lümenini mekanik olarak tıkaması sonucu meydana gelir. Tıkanıklık en sık ileoçekal bileşkede olur.

KOLEDOK TAŞLARI VE KOLANJİT

Safra kesesinde taş olan hastaların %10-15’inde koledokta da taş bulunur. Kolesistektomi ameliyatı planlanan bir hastada ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında sonografi ve kolanjiyografi gibi tetkiklerle koledokta taş olup olmadığından emin olunmalı ve gerekli görülürse koledok eksplorasyonu yapılmalı.

En sık görülen semptom safra koliğidir. Sağ üst kadranda sırta ve skapula altına yayılan kolik ağrı olarak ortaya çıkar. Bulantı ve kusma eşlik edebilir. Kolanjit gelişirse safra koliği, titremeyle ateş yükselmesi ve sarılık görülür (Charcot triadı).

Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi safra yolları taşlarında en sık kullanılan görüntüleme yöntemleridir. ERCP ana safra yolları taşlarının tespit ve tedavisi için kullanılabilecek bir yöntemdir.

Koledokolitiazis

Eğer akut kolanjit gelişmiş ise sistemik antibiyotikler verilmeli, semptomları gerilemeyen hastalara endoskopik sfinkterotomi veya cerrahi girişim yapılarak safra yollarındaki taşlar temizlenmelidir.

Cevap yaz