İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Cerrahpaşa - Fatih
Telefon: 0212 414 30 00
Email: erhuneyuboglu@gmail.com

Medical Park Bahçelievler

Adres: Kültür Sok. No:1 E5 Yolu Bahçelievler Metro Durağı Üstü
Telefon: 0212 484 14 84

Erhun Eyüboğlu Videoları

Erhun Eyüboğlu Videoları

 • MORBİD OBEZİTE

  Hayatı, tehlikeye sokan hastalıkların gelişimine katkı sağlamaktadır.

  Devamı
 • REFLÜ

  Reflü hastalığı, günümüzde tedavisi mümkün bir hastalıktır.

  Devamı
 • TEM YÖNTEMİ

  TEM Yöntemi’nin avantajları nelerdir?

  Devamı
 • LAPAROSKOPİK CERRAHİ

  LAPAROSKOPİK Cerrahi hakkında yazı gelecek…

  Devamı
 • SILS YÖNTEMİ

  Artık, ameliyat izi kalmayacak…

  Devamı

Safra Kesesi Kanseri

Safra kesesi kanseri nadir görülen, ama agressif seyreden bir kanserdir. Genellikle 55-70 yaş arasında görülmektedir. Sıklıkla taş içeren keselerde görülmektedir. Semptom veren olguların çoğu non-rezektabldır.

Safra kesesi kanseri kadınlarda 2-3 misli fazla görülmektedir. Safra kesesi kanseri sıklıkla, safra taşı ile birliktedir. Kanser olgularının % 70-80’inde safra taşı vardır. Hastanın yaşı ilerledikçe, taşlı safra kesesi içinde kanser gelişme ihtimali yükselmektedir. Porselen safra keselerinde kanser gelişme riski % 20 gibi yüksek düzeylerdedir.

Safra kesesinin selim tümörleri nadirdir.

Safra kesesi kanseri sıklıkla sağ üst kadran ağrısı ile ortaya çıkar.

Olguların % 70-100’ünde US ile safra kesesi kanseri teşhis edilebilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ile hastalığın karaciğer ve lenf nodlarına, başka organlara yayılıp yayılmadığı tayin edilir.

Etkili olduğu bilinen bir neoadjuvan kemoterapi yoktur. Etkili tek tedavi cerrahidir.

Safra Kesesi Kanseri

Safra Kesesi Kanseri

Carcinoma in situ ve T1 tümörleri için kolesistektomi yeterlidir. T2 tümörlerinde safra kesesine komşu karaciğer en az 3 cm derinliğinde, safra kesesi ile birlikte çıkarılmalıdır, ya da segment IV b ve V çıkarılmalı ve hepatodüodenal ligament boyunca lenfadenektomi yapılmalıdır. Koledok invazyonu varsa, koledok da rezeksiyon materyaline katılır; safra yollarının devamlılığı hepatiko-jjunostomi ile sağlanır. Lokal ileri tümörlerde hemihepatektomi nadiren mümkündür ve nadiren yararlıdır.

Postoperatif kemoterapi ya da radyoterapi etkili değildir.

İnoperabl olgularda sarılık veya kolanjit varsa ERC ya da PTK yoluyla stent yerleştirilebilir.

Tümör nüksü ya da uzak metastaz ortaya çıkarsa, cerrahi bir girişimin faydası yoktur. Kemoterapi denenebilir.

Hastanın sürvisi, tanı anındaki evreye bağlıdır. T1 tümörlerinde 5 yıllık sürvi, sadece kolesistektomi ile % 80-100 arasındadır. Submukozaya ulaşan T2 tümörlerinde regional lenf nodu tutulması % 30-50 arasında olup, genişletilmiş radikal kolesitektomi (komşu karaciğerden 3 cm’lik parenkim rezeksiyonu + hepatodüodenal lenfadenektomi) ile % 60 beş yıllık sürvi sağlanabilir. Hastaların sadece % 15’i 5 yıl sonra hayattadır. Tanı konulduğunda Evre IV’de olan hastaların sürvisi 1-3 aydan fazla değildir.

Cevap yaz