İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Cerrahpaşa - Fatih
Telefon: 0212 414 30 00
Email: erhuneyuboglu@gmail.com

Medical Park Bahçelievler

Adres: Kültür Sok. No:1 E5 Yolu Bahçelievler Metro Durağı Üstü
Telefon: 0212 484 14 84

Erhun Eyüboğlu Videoları

Erhun Eyüboğlu Videoları

 • MORBİD OBEZİTE

  Hayatı, tehlikeye sokan hastalıkların gelişimine katkı sağlamaktadır.

  Devamı
 • REFLÜ

  Reflü hastalığı, günümüzde tedavisi mümkün bir hastalıktır.

  Devamı
 • TEM YÖNTEMİ

  TEM Yöntemi’nin avantajları nelerdir?

  Devamı
 • LAPAROSKOPİK CERRAHİ

  LAPAROSKOPİK Cerrahi hakkında yazı gelecek…

  Devamı
 • SILS YÖNTEMİ

  Artık, ameliyat izi kalmayacak…

  Devamı

Karaciğer Abseleri

Karaciğer Abseleri

Piyojenik Abseler:

Gelişmiş ülkelerde piyojenik form tüm karaciğer abselerinin %80’ini oluşturur. Her iki cinste ve tüm yaşlarda görülebilir. Erkeklerde biraz daha sık görülmektedir.

Organizmaların çoğu karaciğere portal yolla girerler. Piyojenik hepatik abse genellikle başka bir organın enfeksiyonu ile beraberdir. En sık neden olan olaylar; apandisit, kolesistit, tıkanmaya yol açan safra yolu veya pankreas kanseri, divertikülit, rejiyonel enterit, travma, sepsis ve pelvik inflamatuvar hastalıktır.

Odak genellikle multipldır,  ancak bu odaklar birleşerek septalı ya da septasız soliter abselere neden olurlar. Genellikle sağ lobda daha sık abse olur.

Karaciğer abseleri en sık kolesistit, koledokolitiyasis ve safra yolu striktürleri ile birlikte olur.

Tanı US veya BT incelemesi ile konur. Primer semptomlar ateş, halsizlik, titreme, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı ve bulantıdır. Amib absesi olan hastaların bir kısmında ishal de bulunabilir. Hastaların önemli bir kısmında başvuru yakınması sebebi bilinmeyen ateştir. Hastaların çoğunda lökositoz vardır ve karaciğer transaminazları yüksek bulunur.

Piyojenik abseler; tedavi edilmedikleri takdirde %95-100 fataldir. Ölüm genellikle rüptür ya da sepsise bağlıdır, peritoneal ya da plevral kavite içine spontan rüptür, genellikle septik şok ve ölümle sonuçlanır.

Tedavide intravenöz antibiyotikler ve drenaj uygulanır.

Çok sayıda absenin bulunduğu durumlarda genellikle drenaj yeterince etkili olmaz, bu olguların tedavisinde başlangıçta yeterli antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır.

Karaciğer Abseleri

Karaciğer Abseleri

Amip Abseleri:

Hepatik abse amibiasisin en sık görülen ekstraintestinal bulgusudur. Etkilenen hastalarda hepatik abse %3-10 oranında görülmektedir. Erkekleri kadınlara göre 9-10: 1 oranında daha sık etkilemektedir. Düşük sosyoekonomik düzeyli toplumlarda daha sıktır.

Amip abseleri Entomoeba histolitika intestinal enfestasyonunu takip eder. Entomoeba histolitika kontamine su ve gıdadan çok bireysel temas ile bulaşmaktadır.

İntestinal amebiasis olgularında karaciğer absesi görülme insidansı %3-25 arasında değişmektedir. Amip karaciğere portal ven ile ulaşır. Genellikle sağ lobda büyük tek kaviteye yol açar. Sol lob ya da her iki lob tutulumu ağır, ilerlemiş hastalığa yol açar. Sağ lob lezyonları intraperitoneal, sol lob lezyonları ise perikard ya da plevral boşluğa rüptüre olma eğilimindedir.

Lökositoz karakteristiktir.

Abse rüptüre olmadıkça ya da sekonder bakteriyal enfeksiyon gelişmedikçe, amibisidal ilaçlarla yapılır. En sık kullanılan ilaç metranidazoldür. Tedaviye başlandıktan sonraki 48 saat içinde klinik tabloda düzelme olmazsa; ya amip absesi değildir, ya da absede sekonder bakteriyel enfeksiyon gelişmiştir. Bu durumda yine drenaj planlanmalıdır.

Cevap yaz