İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Cerrahpaşa - Fatih
Telefon: 0212 414 30 00
Email: erhuneyuboglu@gmail.com

Medical Park Bahçelievler

Adres: Kültür Sok. No:1 E5 Yolu Bahçelievler Metro Durağı Üstü
Telefon: 0212 484 14 84

Erhun Eyüboğlu Videoları

Erhun Eyüboğlu Videoları

 • MORBİD OBEZİTE

  Hayatı, tehlikeye sokan hastalıkların gelişimine katkı sağlamaktadır.

  Devamı
 • REFLÜ

  Reflü hastalığı, günümüzde tedavisi mümkün bir hastalıktır.

  Devamı
 • TEM YÖNTEMİ

  TEM Yöntemi’nin avantajları nelerdir?

  Devamı
 • LAPAROSKOPİK CERRAHİ

  LAPAROSKOPİK Cerrahi hakkında yazı gelecek…

  Devamı
 • SILS YÖNTEMİ

  Artık, ameliyat izi kalmayacak…

  Devamı

Çalışmalar

 

PROF. DR. ERHUN EYÜBOĞLU’NUN BİLİMSEL ÇALIŞMALARININ LİSTESİ

YAYINLADIĞI KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Eyüboğlu E: Acil Sağlık Ansiklopedisi, Cilt 2, Bölüm 21-24, Ed. Ali Pusane, Tercüman Aile ve Kültür Dizisi
 2. Eyüboğlu E: Akut intestinal tıkanıklık. “Maingot Abdominal Operasyonlar”, ed.Ahat Andican, Cilt 2, Bölüm 44, s. 922-942, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 1990.
 3. Eyüboğlu E: Gastroözofageal reflü ve hiatal fıtığın laparoskopik tedavisi. “Sages El Kitabı, Laparoskopik Cerrahi ve Gastrointestinal Endoskopinin Esasları”, Sökmen Matbaacılık, Bölüm 16, s. 196-212, Ekim 2000.
 4. Eyüboğlu E: İnflamatuar meme karsinomu. “Meme Hastalıkları” Ed. G. Ünal, H. Ünal, Bölüm 98, s. 683-689, Nobel Tıp Kitapevi,  İstanbul, 2001.
 5. Eyüboğlu E: Gastroözofageal reflü hastalığı. “Güncel Cerrahi Tedavi” (Current Surgical Therapy, 6th ed),  Çeviri ed. S. Ergüney, Y. Çiçek, Bölüm 1, s. 34-37, Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul 2001.
 6. Eyüboğlu E : Gastroözofageal Reflü Hastalığının Cerrahi Tedavisi . “Gastroenterolojide Klinik Yaklaşımlar” Ed. İ. Yurdakul, H. Şentürk, M. Tuncer, E. Göksoy, Bölüm 2, s. 61-71, Kaya Basım, İstanbul, 2004.
 7. Eyüboğlu E : Açık kolektomi ve laparoskopik yaklaşımlar; kolon konduitleri:kolon anatomisi. “ Genel Cerrahi Operasyonlarının Anatomisi “. Çeviri editörü. M. Yıldırım,  T. İpek., Bölüm 13, s. 63-71, Nobel Matbaacılık, İstanbul,2007
 8. Eyüboğlu E : Komplikasyonlar ve Tedavileri. “ Laparoskopik Fıtık Cerrahisi “ . çeviri ed. M.Ertem., Z.Malazgirt. Bölüm 32, s 239-247, Nobel Matbaacılık, İstanbul
 9.  Eyüboğlu E: Hiatal Herni onarımı ve Heller Miyotomisi . “Maingot Abdominal operasyonlar“. Çeviri ed. Ahat Andican.  Bölüm XI,  s 1169-1181 ,Nobel Matbaacılık  İstanbul ,2008
 10. Eyüboğlu E, İpek T : Gastroözefageal Reflü Hastalığı-  Hastalık, tanı ve Tedavi prensipleri. Çeviri
 11. Eyüboğlu E: Karın yaralanmaları . “Genel Cerrahi Ders Kitabı. Cilt I “ , 14. Bölüm. S.215-223, Ed. Ertuğrul Göksoy.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 2010,İstanbul. ISBN: 978-975-404-887-2
 12. Eyüboğlu E: Gastroözofageal reflü ve Reflü Özofajit . “Genel Cerrahi Ders Kitabı. Cilt II “ , 52. Bölüm. S.741-764, Ed. Ertuğrul Göksoy.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 2010,İstanbul. ISBN: 978-975-404-887-2
 13. Eyüboğlu E: Diafragma fıtıkları . “Genel Cerrahi Ders Kitabı. Cilt II “ , 53. Bölüm. S.765-773, Ed. Ertuğrul Göksoy.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 2010,İstanbul. ISBN: 978-975-404-887-2

ULUSLARARASI YAYINLAR

 1. Ulualp MK, Aydemir I, Eyuboglu E, Ipek T, Alver O: Buschke-Löwenstein tumor of the anal region. Dig Surg 10: 262-266, 1993.
 2. Ulualp MK, Sirin F, Eyuboglu E, Aydemir I, Gecioglu A, Insel H: Management of rectal trauma. Contemporary Surgry 44: 37-41, 1994.
 3. Eyuboglu E, Ulualp MK, Aydemir I: preliminary experience with a double-illumination technique for laparoscopic left colectomy. J Laparoendoscopic Surgery 4: 75-80, 1994.
 4. Ulualp MK, Aydemir I, Senturk H, Eyuboglu E, Cebeci H, Unal G, Unal H: Management of intrabiliary rupture of hydatid cyst of the liver. World J Surg 19: 720-724, 1995.
 5. Ipek T, Ugur K, Kayabası B, Eyuboglu E: Closed perforation of the small intestine showing continuity and the diagnostic role of the enteroclysis. Hepatogastroenterology 44: 161-163, 1997. (bu çalışma 5th European Congress of Surgery 1995’te poster olarak sunulmuştur)
 6. Berke E, Ipek T, Insel H, Eyuboglu E: Effects of open and laparoscopic cholecystectomies on endocrinologic response and respiratory functions after surgical stress. E.L.S.A 2: 66-70, 1997
 7. Paksoy M, Ipek T, Colak T, Eyuboglu E, Cebeci H: Does ectopic material left in the peritoneal cavity after laparoscopic cholecystectomy have deleterous effect? Clinical & experimental Surgery 7: 17-21, 1999.
 8. Eyuboglu E, Kapan M, Ipek T, Ersan Y, Oz F: Ectopic thyroid in the abdomen: Report of a case. Surgery Today 29: 472-474, 1999.
 9. Cubukcu A, Carkman S, Gonullu NN, Alponat A, Kayabası B, Eyuboglu E:        Lack of evidence that obesity is a cause of pilonidal sinus disease. Eur J Surg 167: 297-8, 2001.
 10. Ipek T, Altınlı E, Yuceyar S, Erturk S, Eyuboglu E, Akcal T: Laparoscopic  repair of a Morgagni-Larrey Hernia: Report of three cases. Surg Today 32: 902-905, 2002.
 11. Ipek T,  Eyuboglu E: Laparoscopic resection of an esophageal epiphrenic diverticulum. Acta Chir Belg  102: 270-3, 2002.
 12. Yarımkaya A, Apaydın B, Unal E, Karabicak I, Aydogan F, Uslu E, Erginoz E, Artis T, Eyuboglu E: Effects of recombinant human growt hormone and nandrolone phenylpropionate on the healing of ischemıc colon anastomosis in rats. Dis Colon Rectum  46: 1690-1697, 2003.
 13. Ipek T, Eyuboglu E, Aydingoz O: Laparoscopic management of  inferior lumbar hernia ( Petit Triangle Hernia ). Hernia   9: 184-7, 2005.
 14. Yavuz N, İpek T, As A, Kapan M, Eyuboğlu E, Ergüney S: Laparoscopic repair of ventral and incisional hernias: our experince in 150 patients. J Laparoendosc Adv Surg Tech  vol15, no.6:601-605,2005
 15. K Sarıbeyoğlu, S Pekmezci, B Baca, K Zengin, A Karataş, İ E Kılıç, S      Çarkman,  H Özçevik, F Aydoğan,  E Eyüboğlu, F Şirin. Laparoscopy offers Diagnosis and Treatment in Abdominal Stab İnjuries. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. Vol 17, Number 5: 396-401, 2007

ULUSAL YAYINLAR

 1. Şirin F, Alver O, Eyüboğlu E, Türek C, Özcan M, Özbal A, Alemdaroğlu K:     Repair of inguinal hernias by using mesh prothesis. Cerrahpaşa Med Rev  2:50-54, 1983.
 2. Alver O, Özbal A, Şirin F, Çamuşcu S, Özcan M, Eyüboğlu E, Alemdaroğlu K: The value of omental transposition and extraperitoneal colostomy after abdomino-perineal resection of the rectum for carcinoma. Cerrahpaşa Med Rev, 4: 17-22, 1985.
 3. Özbal A, Alver O, Şirin F, Eyüboğlu E, Alemdaroğlu K: A case of midesophageal stricture due to late sequel of ingested fish bone treated with  extramucosal myomectomy. Cerrahpaşa Med Rev,  4: 80-84, 1985.
 4. Alver O, Kayabaşı B, Altınsoy Y, Tortum O, Eyüboğlu E, Özcan M: Barsak dikiş çizgilerinin ve seromüsküler defektlerin kaçak tehlikesine karşı etkili bir koruma seçeneği; Saplı mezenterik serozal flap ile örtme (mezoplasti). Medica: 3: 33-36, 1987.
 5. Ferhanoğlu B, Avanoğlu Y, Mercanoğlu F, Aydemir İ, Eyüboğlu E, Müftüoğlu A, Ulitin O: Konjenital faktör XIII eksikliği olgusu. Klinik Gelişim 1: 285-287, 1988.
 6. Eyüboğlu E, Aydemir İ, Ersan Y, Taşkın M, Pusane A, Ertürk S: Böbrek hidatik kisti ve cerrahi tedavisi. Medica 5: 15-18, 1988.
 7. Taşkın M, Özçelik F, Pusane A, Eyüboğlu E, Çiçek Y: Anüler pankreas. Medica 5: 41-42, 1988.
 8. Taşkın M, Eyüboğlu E, Yiğitbaşı R, Bilgin A, Özçelik F, Çiçek Y: Rektum yaralanmaları ve cerrahi tedavisi. Medica 5: 7-10, 1988.
 9. Eyüboğlu E, Aydemir İ, Taşkın M, Çınarlı Ş, Ersan Y: Travmatik mesane yaralanmaları ve cerrahi tedavisi. Medica 5: 17-21, 1988.
 10. Taşkın M, Sakaoğlu M, Özçelik F, Kasımzade S, Eyüboğlu E, Aydemir İ, Apaydın B: Pankreas kistleri. Medica 5: 5-7, 1989.
 11. Eyüboğlu E, Özçelik F, Sakaoğlu M, Taşkın M: Tüberküloz mastitis. Medica 5: 30-35, 1989.
 12. Taşkın M, Sakaoğlu M, Özçelik F, Ayan F, Eyüboğlu E, Çarkman S, Aydemir İ: Sindirim sistemi bezoarları. Medica 5: 24-27, 1989.
 13. Ersan Y, Eyüboğlu E, Aydemir İ, taşkın M, Ulualp K, Özbal A: Superior mezenterik arter sendromu. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 20: 327-335, 1989.
 14. Eyüboğlu E, Aydemir İ, Özçelik F, Apaydın B, Düren M, Alemdaroğlu K: Rektum kanserlerinin tedavisinde anterior rezeksiyonun yeri. Medica 5: 14-18, 1989.
 15. Aydemir İ, Eyüboğlu E, Pusane A, Düren M, Özçelik F: Akut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kolesistitte erken cerrahi tedavinin yeri. Medica 5: 39-42, 1989.
 16. Cebeci H, Aydemir İ, Eyüboğlu E, Ulualp K, Aksoy F: Leiomyom: nadir bir primer duodenum neoplazmı. Klinik gelişim 3: 803-805, 1990.
 17. Eyüboğlu E, Aydemir İ, Taşkın M, Pusane A, Çınarlı Ş: Travmatik üretra yaralanmaları. Türk Üroloji Dergisi 16: 173-180, 1990.
 18. Eyüboğlu E, Aydemir İ, Pusane A, Düren M, Taşkın M: Aprotininin sıçanlarda oluşturulan fibrinopürülan peritonit üzerindeki etkisi. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 21: 325-330, 1990.
 19. Aydemir İ, Eyüboğlu E, Özçelik F, Düren M, Kapan M, Çetin S: Rektumda submüköz lipom. Olgu bildirisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 5: 178-179, 1991.
 20. Altunkaya E, Eyüboğlu E, İpek T, Akaydın M, Aydemir İ: Bağırsak dikiş çizgilerinin deneysel olarak basit lateral jejunal ans ve Roux-en-Y tipi jejunal ans kullanılarak serozal yamanması. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 25: 111-116, 1994.
 21. Akaydın M, İpek T, Aydemir İ, Eyüboğlu E, Kaplan R: Superior mezenterik arter ligasyonuna bağlı akut iskeminin preoperatif biyokimyasal tanısı. Klinik Deneysel Cerrahi Dergisi 2: 105-109, 1995.
 22. Aydemir İ, Eyüboğlu E , Paksoy M , Özçelik F , Düren M : Retrorektal yerleşimli Epidermal İnklüzyon Kisti. Çağdaş Cerrahi Dergisi ,1995.
 23. İpek T, Eyüboğlu E, Çarkman S, Çolak T, Paksoy M: 70 yaş ve üzerindeki hastalarda genel cerrahi sorunları; geriatrik cerrahi üniteleri gerekli mi? Ulusal Cerrahi Dergisi 11: 264-270, 1995.
 24. İpek T, Paksoy M, Eyüboğlu E, Polat E, Doğusoy G: Tıkanma sarılıklı sıçanlarda bakteriyel translokasyona safra tuzlarının etkisi. Klinik gelişim 8: 3776-3779, 1995.
 25. İpek T, Aydemir İ, Paksoy M, Eyüboğlu E: batın insizyonlarında heterotopik kemik oluşumu. Cerrahi Tıp Bülteni 4: 186-189, 1995.
 26. İpek T, Eyüboğlu E, Kayabaşı B, Tanrıöver V: laparoskopik kolesistektomi esnasında intraoperatif ulltrasonografik inceleme. End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 2: 164-166, 1995.
 27. İpek T, Paksoy M, Eyüboğlu E, Çolak T: Meme cerrahisinde aksiller disseksiyonun değeri: 1194 olgunun incelenmesi. Meme hastalıkları dergisi 3: 71-76, 1996.
 28. İpek T, Eyüboğlu E, Paksoy M: Laparoskopik kolesistektomi esnasında düşen taşların çıkartılmasında alternatif bir teknik. Çağdaş Cerrahi Dergisi 10: 100-102, 1996.
 29. Eyüboğlu E, İpek T, Alemdaroğlu K: Total ekstraperitoneal laparoskopik fıtık onarımı. End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 3: 120-123, 1996.
 30. İpek T, Paksoy M, Çolak T, Eyüboğlu E: Yaşlılarda laparoskopik kolesistektomi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 11: 208-211, 1997.
 31. Sarıyar M, Hamzaoğlu İ, Yavuz N, Ertem M, Uras C, Eyüboğlu E , Sarıbeyoğlu K, Yiğitbaşı R, Akçal T: Laparoskopik Splenektomi deneyimimiz. End.-Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 6: 160-164, 1999.
 32. Eyüboğlu E, İpek T, Dobrucalı A. :Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu: teknik ve ilk uygulamalarımız.End.-Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi 6:165-171, 1999
 33. İpek T, Eyüboğlu E, Paksoy M.: Endobag alternatifi cerrahi eldivenden torba. End.- Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi 8:5,2001
 34. S Pekmezci, K Kaynak, K Sarıbeyoğlu, K Memişoğlu, T Kurdal, E Kol, İ Erenler Kılıç, B Baca  E Eyüboğlu , F Şirin : Thoracoscopy in the diagnosis and treatment of thoracoabdominal stab injuries. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi vol 13 ( 1 ):36-42 ,2007
 35. K Zengin, S Çarkman, İ Kılıç, E Beken, E Eyüboğlu.,Rektus Kılıf Hematomu olgularına  yaklaşımımız. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi vol 13 ( 1 ):55-59 ,2007
 36. E Eyüboğlu . Gastroözofageal Reflü Hastalığının Patogenezi. Klinik Aktüel Tıp Gastroenteroloji Forumu vol 2 ( 2 ) :1-3, 2009
 37.  V.Özben, S. Çarkman, D. Atasoy, G. Doğusoy, E. Eyüboğlu : A case of gastrointestinal stromal tumor presenting with small bowel perforation  and internal hernia.. The Turkish Journal of Gastroenterology vol 21( 4 ): 470-471, 2010

ULUSLARARASI KONGRE TEBLİĞLERİ

 1. Ozbal AN, Alver O, Sirin F, Eyuboglu E, Alemdaroglu K: Un cas de rétrécissement du tiers moyen de l’oesophage, du a la séquelle tardive de l’ingestion d’une aréte de poisson traité par myomectomie extramuqueuse. XVIIIéme Semaine Medicale Balkanique 30 Aout-4 Septembre 1984, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 16.
 2. Yılmaz C, Alemdaroglu K, Erguney S, Eyuboglu E: Traitement dans le volvulus du colon sigmoide. XVIIIéme Semaine Medicale Balkanique 30 Aout-4 Septembre 1984, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 43-44.
 3. Alver O, Ozbal A, Sirin F, Camuscu S, Ozcan M, Eyuboglu E, Alemdaroglu K: Transposition epiploique et colostomie extrapéritonéale aprés résections abdominopérinéales du rectum cancereux. XVIIIéme Semaine Medicale Balkanique 30 Aout-4 Septembre 1984, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 45.
 4. Sirin F, Alver O, Eyuboglu E, Turek C, Ozcan M, Ozbal A, Alemdaroglu K: Cure des hernies inguinales par l’utilisation de toiles syntheiques. XVIIIéme Semaine Medicale Balkanique 30 Aout-4 Septembre 1984, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 49.
 5. Gökdoğan C, Pusane A, Eyüboğlu E, Ersan Y. :Firearm injuries. VII. International Congress of Emergency Surgery, München, 20.09. 1985
 6. Pusane A, Gokdogan C, Ersan Y, Aydemir I, Eyuboglu E, Tezcan V. : The Results of Medical and Surgical Treatment for Acute Pancreatitis in Our Clinic. New Concepts in the Treatment of Acute Serious Pancreatitis. 21-26 June 1987, Malmö-İsveç.
 7. Taşkın M, Eyüboğlu E, Aydemir İ, Çınarlı Ş, Pusane A: Les kystes hydatiques ruptures dans des voies biliaries et leur traitments chirurgicales. XXé Semaine Medicale Balkanique 9-13 Septembre 1988, Athénes-Grece.
 8. Eyuboglu E, Kayabası B, Ipek T, Carkman S, Sertel I: Hydatid cysts in the kidney and their surgical treatment. 4th European Congress of Surgery, Eurosurgery’94 25-29 October, 1994, Berlin. Br J Surg 81 (suppl): 112, 1994.
 1. Eyuboglu E, Ipek T, Ulualp MK, Aydemir I: Preliminary experience with a double-illumination technique for laparoscopic left colectomy. 2nd Asian Pasific Congress of Endoscopic Surgery,HongKong, 19th-23rd June 1995, abstract book p. 48.
 2. Eyuboglu E, Ipek T, Carkman S, Kayabası B, Taskın M, Kurtaran AS: Extraperitoneal and transperitoneal laparoscopic hernia repair. 2nd Asian Pasific Congress of Endoscopic Surgery 19th-23rd June 1995, abstract book p. 72.
 1. Ipek T, Korman U, Kayabası B, Eyuboglu E, Dervisoglu A: Closed perforation of the small intestine showing contunity and the diagnostic role of enteroclysis. 5th European Congress of Surgery 15-18 november 1995, barcelona. Br J Surg 82 (suppl): 77-78, 1995.
 2. Eyuboglu E, Ipek T,  Carkman S, Alemdaroglu K: Totally extraperitoneal  Laparoscopic Hernia Repair. 4 th International Congress  of the Europian Association for Endoscopic Surgery (E.A.E.S), 23-26 June 1996 Trondheim.       Surg Endosc  10:573, 1996
 3. Eyuboglu E ,Carkman S, Ipek T: Laparoscopic Repair of  a Diaphragmatic (Morgagni) Hernia. ELSA- Thailand  Endosurgery Congress 27th- 30th October 1996, Thailand. Abstract book :155
 4. Paksoy M, Ipek T, Colak T, Eyüboglu E: Has an Ectopic Material Deleterious effect in the Peritoneal Cavity after Laparoscopic Cholecystectomy? European Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary, 8-12 June1997 Hamburg, Abstract Book : 165
 5. Paksoy M, Ipek T, Eyuboglu E: Laparoscopic Cholecystectomy in te Elderly.      3rd World Congress of the Internatıonal Hepato-Pancreato-Biliary Association  May 24-28, 1998 Madrid  Hepatogastroenterology supl 11
 6. Eyuboglu E, Ipek T, Carkman S: Laparoscopic Resection of Esophageal Epiphrenic Diverticulum. 8th European Association for Endoscopic Surgery International Congress June 28-July 2000, Nice-France, Abstract Book: P 156
 1. Eyuboglu E, Ipek T, Carkman S, Zengin K: Two Different Methods for the Treatment of Hydatid Cysts that Open into the Bile Ducts: Laparoscopic Choledochotomy + T- tube  Drainage  versus ERCP + Papillotomy. 9th European Association for Endocsopic Surgery International Congress 13-16 June 2001, Maastricht – The Nederlands.   Abstract Book: P 156
 2. Ipek T,  Eyuboglu E: Laparoscopic Management of Inferior Lumbar Hernia ( Petit Triangle Hernia ). 2nd International  Hernia  Congress  June 19-21, 2003,   London. Abstract book: P 44
 3. Yavuz N, Ipek T, As A, Kapan M, Eyuboglu E, Ergüney S: Laparoscopic Repair of Ventral and Incisional Hernias: Own Experience in 150 Patients.     SAGES   April 13-16, 2005, Fort Lauderdale, Florida. Abstract Book: 224
 4. F Aydoğan, G Ozan Kücük, A Karatas, B Baca, K Zengin, K Sarıbeyoglu,  S Çarkman ,S    Pekmezci,  E Eyuboglu : Laparoscopic Appendectomy with Ligasure.7th European Congress of Trauma and Emergency Surgery,September  06 –  09, 2006 Malmö –Sweden. Abstract book: P 34 .
 1. K  Sarıbeyoğlu, S Pekmezci   , U Korman, B Baca,A Karataş,S  Çarkman,I Erenler Kılıç,E Eyüboğlu.Laparoscopic Management Of Adhesive İntestinal    Obstruction. September 06-       09,2006 Malmö –Sweden. İnternational Journal Of Disaster Medicine.2006;4:30-40. O-2273.
 2. B Baca ,B Şen,I Erenler Kılıç,K Zengin, K Sarıbeyoglu ,S Pekmezci,T İpek,E Eyüboğlu.Laparoscopic Treatment of İncarcerated and Strangulated Hernia. September 06- 09,2006 Malmö –Sweden.İnternational Journal Of Disaster Medicine.2006;4:30-40. O-2267
 3. Kaya Sarıbeyoglu  ,Adem Karataş,Bilgi Baca,Sinan Çarkman,Kagan  Zengin,Fatih Aydoğan,Salih Pekmezci,Erhun Eyüboğlu.  Diagnostic and Therapeutic Laparoscopy in Abdominal  Stab İnjuries .September 06- 09,2006 Malmö –Sweden. İnternational Journal Of Disaster Medicine.2006;4:20-30.
 4.  E Eyüboğlu, T İpek, A Karataş. The results of  Laparoscopic  Floopy  Nissen Fundoplications: A study of one Center.  10th. World Congress of Endoscopic Surgery. 13-16 September 2006 , Berlin .Abstract Book P: 268
 5.  E Eyüboğlu , T İpek, A Karataş, D Selçuk, M Gençtürk. Local Splenic İnfarction  During Laparoscopic Nissen Fundoplication. 10th. World Congress of Endoscopic Surgery.13-16 September 2006 Abstract Book P: 269
 6. Eyüboğlu E, Ipek T, Karatas A, Selçuk D, Gençturk M Local splenic infarction during laparoscopic nissen fundoplication 10th world congress of the endoscopic surgery, 14th EAES, 13-16 september 2006, Berlin. Abstract Book:269
 1. E Eyüboğlu, T İpek, M Kapan, A Karataş, İ  E  Kılıç. Are Manometric  Studies and Calibration really necessary for the  procedure of laparoscopic  Floopy Nissen  Fundoplication. SAGES 2007, 18-22 April,2007, Las Vegas-Nevada Abst. Book. P.253

ULUSAL KONGRE TEBLİĞLERİ

 1. Şirin F, Özbal A, Eyüboğlu E, Alemdaroğlu K: Meme kanseri tedavisinde son on yılımız. Ulusal Cerrahi kongresi 18-21 Nisan 1984, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 101.
 2. Cengiz A, Andican A, Uras C, Eyüboğlu E: Akut mezenterik damar tıkanmasında geniş intestinal nekroz. (28 olgunun takdimi). Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 53-54.
 3. Pusane A, Yalçınkaya S, Eyüboğlu E, Oral C: Duodenal ülser kanamalarında cerrahi yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 111.
 4. Taşkın M, Yalçınkaya S, Uras C, Eyüboğlu E: Üst gastrointestinal sistem kanamalarında cerrahi ve medikal tedavinin karşılaştırılması. Ulusal cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s.111-112..
 5. Alemdaroğlu K, Özbal A, Şirin F, Eyüboğlu E: Kolorektal kanserlerde EEA stapler. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s 162.
 6. Kahraman K, Yılmaz C, Uras C, Eyüboğlu E: Kolorektal kanser nedeniyle oluşan barsak obstrüksiyonunda tedavi seçimi. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 169-170..
 7. Pusane A, Eyüboğlu E, Uras C, Oral C: Apandektomi ile kolon kanseri arasındaki ilişki. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 174.
 8. Taşkın M, Eyüboğlu E, Uras C, Yalçınkaya S: Kansere bağlı mide perforasyonlarında yeni bir yöntemin diğer yöntemlerle karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 189-190.
 9. Kahraman K, Yılmaz C, Eyüboğlu E, Uras C: Künt ve penetran karın travmaları sonucu oluşan duodenum yaralanmalarında tedavi seçimi. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 191.
 10. Eyüboğlu E, Uras C, Taşkın M, Ersek O: Primer duodenum tümörleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 191.
 11. Uras C, Taşkın M, Eyüboğlu E, Özcan M: Marjinal ülser perforasyonlarında gecikmiş vak’alarda vagotomi uygulanmasının neticeleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 194-195.
 12. Ersan Y, Pusane A, Eyüboğlu E, Tekin A: Akut tromboembolik arter tıkanmaları, 27 vakanın incelenmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-4 Mayıs 1985, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 210-211.
 13. Taşkın M, Pusane A, Uras C, Eyüboğlu E: Mide tümörlerine bağlı delinmelerde yeni bir yöntemle tedavi. VI. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 22-25 Ekim 1985, İzmir. Bildiri özet kitabı s. 210-211.
 14. Alemdaroğlu K, Özbal AN, Eyüboğlu E: Karaciğer dışı safra yolları taşlarında tedavi yöntemleri. VI. Türk Gastroenteroloji Kongresi, 22-25 Ekim 1985, İzmir. Bildiri özet kitabı s. 464.
 15. Akçal T, Şirin F, Eyüboğlu E, Çiçek Y: Son on yılda görülen femoral fıtık vakaları. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-3 Mayıs 1986, Ankara. Bildiri özet kitabı s. 43.
 16. Özbal A, Eyüboğlu E, Alemdaroğlu K: Koledok taşlarının tedavisinde koledokoduodenostominin yeri. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-3 Mayıs 1986, Ankara. Bildiri özet kitabı s. 43. Ulusal cerrahi dergisi 3: B28, 1987.
 17. Pusane A, Gökdoğan C, Ersan Y, Eyüboğlu E: Ateşli silah yaralanmaları. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-3 Mayıs 1986, Ankara. Bildiri özet kitabı s. 76.
 18. Pusane A, Ersan Y, Eyüboğlu E, Taşkın M: Karaciğer yaralanmaları. Ulusal Cerrahi Kongresi 1-3 Mayıs 1986, Ankara. Bildiri özet kitabı s. 77.
 19. Göksel S, Ulualp K, Baliç A, Eyüboğlu E, Taşkın M, Aydemir İ, Özbay G: Lenfangiozis tipinde diffüz infiltratif kolorektal karsinom. X. Ulusal Patoloji Kongresi 3-7 Kasım 1992, Girne- Kıbrıs. Bildiri özet kitabı s. 28-29.
 20. Ulualp MK, Türkmen A, Eyüboğlu E, Şirin F: Kolorektal kanserin özellikleri değişiyormu? XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri 19-22 Nisan 1993, Kayseri. Bildiri özet kitabı s. 17.
 21. Ulualp MK, Aydemir İ, Eyüboğlu E, Alver O, Şirin F: Buschke-Löwenstein tumor of the the perianal region. X. Ulusal Kanser Kongresi 3-7 Mayıs, 1993, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 14.
 22. Eyüboğlu E, Ulualp K, Aydemir İ: Laparoskopik sol kolon rezeksiyonu. İ.Ü. 12. Kurultayı 12-16 Ekim 1993, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 148.
 23. İpek T, Ulualp K, Eyüboğlu E, Aydemir İ: İnternal hemoroidlerin lastik band ligasyonu ile tedavisi. İ.Ü. 12. Kurultayı 12-16 Ekim 1993, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 172-173.
 24. Ersan Y, Eyüboğlu E, Özçelik F, Karayiğit C: Nüks ülser cerrahisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 9-13 Haziran 1994, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 19.
 25. Özen S, Calay Z, Dervişoğlu S, Eyüboğlu E: Memede Leiomyom (bir olgu sunumu). Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 17-18 Kasım 1994, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 59.
 26. İpek T, Ersan Y, Kayabaşı B, Çarkman S, Apaydın B, Eyüboğlu E: Cerrahi hastalarda ve sağlık personelinde AIDS, hepatit ve sfiliz taraması. 2. Türkiye AIDS Kongresi 21-24 Mart 1995, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 76-77.
 27. İpek T, Aydemir İ, Paksoy M, Eyüboğlu E, Çolak T: Kolorektal poliplerde cerrahi uygulamalarımız. XI. Ulusal Kanser Kongresi. Türk Onkoloji Dergisi 10: 88, 1995.
 28. Eyüboğlu E, Ulualp K: Laparoskopik sol kolon rezeksiyonunda çift-illüminasyon tekniği. VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi  10-14 Eylül 1995, Belek-Antalya. Bildiri özet kitabı s. 74.
 29. Eyüboğlu E, İpek T, Oral C, Çarkman S, Kayabaşı B, Alemdaroğlu K: Ekstraperitoneal laparoskopik fıtık tamiri: Kasık fıtığı olgularında uygulamalarımız. II. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik cerrahi Kongresi 14-16 Eylül 1995, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 16.
 30. Taşkın M, Apaydın B, Zengin K, Kayabaşı B, Eyüboğlu E, Erol H: Gazsız laparoskopik cerrahi deneyimleri. II. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik cerrahi Kongresi 14-16 Eylül 1995, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 50.
 31. Eyüboğlu E, İpek T, Çarkman S, Kayabaşı B, Ulualp K, Taşkın M: Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon: ilk uygulamalarımız. II. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik cerrahi Kongresi 14-16 Eylül 1995, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 51.
 32. Ulualp MK, Eyüboğlu E, Filipi CJ, Fitzgibbons JR, Hinder R: Gastric endo-organ excision. II. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik cerrahi Kongresi 14-16 Eylül 1995, İstanbul. Bildiri özet kitabı s. 60.
 33. Çarkman S, İpek T, Paksoy M, Kayabaşı B, Eyüboğlu E: Erkekte Meme Kanseri. Ulusal Cerrahi Kongresi’96  15-19 Mayıs 1996, Antalya.  Kongre özet kitabı: s. 60.
 34. Çarkman S, Ulualp MK, Akbilen A, Karayiğit C, Eyüboğlu E, Şirin F:     İnsidental Apendektomi. VII. Ulusal Kolon ve Rektum Kongresi 8-11 Eylül 1997, Antalya.
 35. Eyüboğlu E, İpek T: Safra yoluna açılan Hidatik Kistin  Laparoskopik Tedavisi Ulusal Cerrahi Kongresi, 6-10 Mayıs 1998 . Bildiri Özet Kitabı : P112, Bildiri  No.242
 36. S Pekmezci, K Sarıbeyoğlu, E Onur, B Baca, S Çarkman, K Zengin, E Eyüboğlu, F Şirin. Karın içi yapışıklıklara bağlı mekanik bağırsak tıkanıklığında laparoskopik tedavi. V Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 kasım 2005, Side, Antalya. Bildiri  özet kitabı  P  79
 37. K Sarıbeyoğlu, E Onur, B Baca, S Çarkman, K Zengin, İ Kılıç, M Kapan, S Pekmezci,  E Eyüboğlu. Travmada tanısal ve terapötik laparoskopi: Cerrahpaşa Deneyimi. V Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 kasım 2005, Side, Antalya. Bildiri  özet kitabı  p 66
 38. K Sarıbeyoğlu, B Baca, K Zengin, E Onur, S Çarkman, B Şen, T İpek,  E Eyüboğlu. Acil Fıtık Cerrahisinde Cerrahpaşa Deneyimi. V Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 kasım 2005, Side, Antalya. Bildiri  özet kitabı  p 84
 39. K Zengin, S Çarkman, İ Kılıç, B Baca, K Sarıbeyoğlu, S Pekmezci, E Eyüboğlu  Rektus kılıfı hematomları. V Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 kasım 2005, Side, Antalya. Bildiri  özet kitabı p 82
 40. B Baca ,B Şen, K Sarıbeyoğlu, K Zengin, S Çarkman, İ Kılıç, S Pekmezci, E Eyüboğlu .Pepetik Ülser Perforasyonu nedeniyle Laparoskopik ve Açık dudenorafi yapılan hastaların retrospektif olarak karşılaştırılması. V Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 kasım 2005, Side, Antalya. Bildiri  özet kitabı p 108
 41. F Aydoğan, G.O Küçük, A Karataş, B Baca, K Zengin, K Sarıbeyoğlu, S Çarkman, S Pekmezci, E Eyüboğlu. Ligasure ile Laparoskopik Apendektomi.Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006. Bildiri özet kitabı p 238
 42. S Çarkman, K Zengin, K Karabulut, D Atasoy, E Eyüboğlu. Meckel Divertikül yerleşimli Gastrointestinal Stromal Tümör ( GİST ) perforasyonu. Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Antalya, 2006. Bildiri özet kitabı p 118
 43. K Karabulut, E Beken, H Kara, K Zengin, S Pekmezci, E Eyüboğlu.Fitobezoara bağlı Mekanik İntestinal tıkanmada Laparoskopik tedavinin yeri. 8.Ulusal Endoskopik laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007,Antalya. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, Bildiri  özetleri p 095-sayfa 201
 44. B Baca, K Sarıbeyoğlu, S Çarkman, K Zengin, S Pekmezci,  E Eyüboğlu.Boğulmuş Ventral Fıtıkların Laparoskopik Tamiri. 8.Ulusal Endoskopik laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007,Antalya. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, Bildiri  özetleri p082, sayfa 113
 45. S Pekmezci, K Sarıbeyoğlu, U Korman, B Baca, E Kol, E Eyüboğlu.Postoperatif yapışıklıklara bağlı akut veya kronik tekrarlayan bağırsak tıkanıklarında selektif laparoskopik cerrahi: Enteroklizis kılavuzluğunda veya doğrudan laparoskopik adezyolizis. 8.Ulusal Endoskopik laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007,Antalya. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, Bildiri  özetleri S-042, sayfa 91
 46. B Baca, K Sarıbeyoğlu, E Kol, S Çarkman, A Karataş, F Aydoğan, K Zengin, S Pekmezci, E Eyüboğlu.Laparoskopik Apandektomi: 910 olguda 10 yıllık deneyimimiz. 8.Ulusal Endoskopik laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007,Antalya. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, Bildiri  özetleri S-040, sayfa 90
 47. E Kol, B Baca, K Sarıbeyoğlu, İ Kılıç, S Avcı, S  Çarkman, A Karataş,K Zengin, S Pekmezci, E Eyüboğlu.Duodenal Ülser Perforasyonunda Cerrahi Tedavi : Laparoskopik ve Açık duodenorafinin retrospektif olarak karşılaştırılması. 8.Ulusal Endoskopik laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007,Antalya. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, Bildiri  özetleri S-041, sayfa 90
 48. Kol E, Baca B, Pekmezci S, Çarkman S, Zengin K, İpek T, Eyüboğlu E Karın Bölgesinin Delici ve Kesici Alet Yaralanmalarında Tanı ve Tedavi Amaçlı Laparoskopi: 96 Olguluk Seri. 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Antalya, 1-4 Temmuz 2007, S17
 49. K Sarıbeyoğlu, B Baca, E Kol, S Pekmezci, S Çarkman, K Zengin, E Eyüboğlu. Karın Bölgesinin Delici ve Kesici Alet Yaralanmalarında Tanı ve Tedavi amaçlı Laparoskopi: 103 olguluk seri. 8.Ulusal Endoskopik laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007,Antalya. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, Bildiri  özetleri S-028, sayfa 84
 50. K Sarıbeyoğlu, S Pekmezci, B Baca, E Kol,  E Eyüboğlu. Torakoabdominal Bölgenin Delici ve Kesici Alet Yaralanmalarında Tanısal ve Terapötik Torakoskopi. 8.Ulusal Endoskopik laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007,Antalya. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, Bildiri  özetleri S-029, sayfa 84
 51. B Baca, E Kol, K Sarıbeyoğlu, S Çarkman, K Zengin, S Pekmezci,T İpek, E Eyüboğlu.Boğulmuş Fıtıkların Laparoskopik Tedavisi. VI. Ulusal  Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-7 Eylül, 2007, Antalya. Bildiri özet Kitabı , sayfa 59.
 52. K Sarıbeyoğlu, E Kol, B Baca, S Pekmezci, S Çarkman, K Zengin, T İpek, E Eyüboğlu. Karın Bölgesinin Delici ve Kesici Alet Yaralanmalarında Tanı ve Tedavi amaçlı Laparoskopi: 93 olguluk seri. VI. Ulusal  Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-7 Eylül, 2007, Antalya. Bildiri özet Kitabı , sayfa 60.
 53. S   Pekmezci, K Sarıbeyoğlu, B Baca,E Kol, E Eyüboğlu . Penetran Torakoabdominal  Yaralanmalarda Tanısal ve Terapötik Torakoskopi. VI. Ulusal  Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-7 Eylül, 2007, Antalya. Bildiri özet Kitabı , sayfa 60.
 54. S Pekmezci, K Sarıbeyoğlu, U Korman, E Kol, B Baca, A Karataş, E Eyüboğlu. Postoperatif  yapışıklıklara bağlı bağırsak tıkanıklıklarında laparoskopik adezyolizis. VI. Ulusal  Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-7 Eylül, 2007, Antalya. Bildiri özet Kitabı , sayfa 61.
 55. B Baca, K Sarıbeyoğlu, İ Kılıç, E Kol, S Çarkman, K Zengin, S Pekmezci, E Eyüboğlu .Duodenal Ülser Perforasyonunda Cerrahi Tedavi : Laparoskopik ve Açık duodenorafinin retrospektif olarak karşılaştırılması. VI. Ulusal  Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-7 Eylül, 2007, Antalya. Bildiri özet Kitabı , sayfa 62.
 56.  B Baca, K Sarıbeyoğlu, G O Küçük, S Çarkman, F Aydoğan, K Zengin, S Pekmezci,  E Eyüboğlu .Laparoskopik Apandektomi: 886 olguda 10 yıllık  Deneyimimiz. VI. Ulusal  Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-7 Eylül, 2007, Antalya. Bildiri özet Kitabı , sayfa 72.
 57. B Baca, E Kol, K Sarıbeyoğlu, S Çarkman, K  Zengin,S Pekmezci, T İpek, E Eyüboğlu.  Boğulmuş Fıtıkların Laparoskopik Tedavisi,  2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs 2007, Antalya. Bildiri özet kitabı,sayfa 34.
 58. S Teksöz, K Karabulut, F Ayan, B Baca, F Aydoğan, M Paksoy, S Pekmezci, E Eyüboğlu. Boğulmuş Paraözofageal Hernilerde Acil Cerrahi Girişimler. 2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs 2007, Antalya. Bildiri özet kitabı,sayfa 36.
 59. O Küçük, E  Kol, B Baca, S Pekmezci, E Eyüboğlu. Boğulmuş Fıtıklarda Laparoskopinin yeri : Olgu sunumu.  2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs 2007, Antalya. Bildiri özet kitabı,sayfa 67.
 60. E Kol, E Beken, O Küçük, B Bayraktar, S Çarkman, K Zengin, E Eyüboğlu . Acil Tıp Birirmimize başvuran boğulmuş fıtık olgularının tipleri ve tedavi yöntemleri.  2. Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs 2007, Antalya. Bildiri özet kitabı,sayfa 117.
 61. T İpek, E Eyüboğlu , S Çarkman, V Özben. Laparoskopik Nissen  Fundoplikasyonu sırasında oluşan parsiyel dalak enfarktlarındaki tecrübelerimiz. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya. Bildiri özet kitabı , sayfa 102.
 62. T İpek, E  Eyüboğlu , D Atasoy .Sils port ile tek delikten laparoskopik Kolesistektomi: Video sunumu. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya. Bildiri özet kitabı , sayfa 137.
 63.  T İpek, E  Eyüboğlu  . Villöz adenom zemininde gelişen T1No adenokarsinom vakasında transanal  endoskopik mikrocerrahi ( TEM ) uygulaması: Video sunumu. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya. Bildiri özet kitabı , sayfa 142
 64.   E  Eyüboğlu, GÖR Cerrahisinin komplikasyonları ile başa çıkma, hangi hastaya düzeltici cerrahi gerekir. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs Ankara 2010, p.102
 65.        64. Eyüboğlu E, İpek T, Atasoy D,Transumblikal Tek Porttan Laparoskopik   Floppy Nissen Fundoplikasyonu: Yeni Teknik. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs Ankara 2010, p.102.
 66. Eyüboğlu E, İpek T, Atasoy D,Gastroözofageal reflü hastalığında Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu deneyimlerimiz: Özofageal manometri’nin yeri. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs Ankara 2010, p.186.

SCI-EXPANDED KAPASAMINDAKİ DERGİLERDE YAPILMIŞ ATIFLAR

A. Ipek T, Eyuboglu E: Laparoscopic resection of an esophageal epiphrenic diverticulum. Acta Chırurgıca Belgıca, 102 (4): 270-273  2002

 

 1. Seely AJE, Sundaresan RS, Finley RJ: Principles of laparoscopic surgery of the gastroesophageal junction. Journal Of The Amerıcan College Of Surgeons, 200 (1): 77-87  2005

 

B. Eyuboglu E, Ulualp Km, Aydemır I:  Prelımınary experıence wıth a double-ıllumınatıon technıque for laparoscopıc left colectomy: Journal Of Laparoendoscopıc Surgery, 4 (1): 75-80 1994

 

 1. Ulualp KM, Hamzaoglu I, Ulgen SK, et al.: Is it possible to resterilize disposable laparoscopy trocars in a hospital setting?  Surgıcal Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Technıques 10 (2): 59-62  2000
 2. Maas SM, Eijsbouts QAJ, Hage JJ, et al.: Laparoscopic rectosigmoid colpopoiesis: Does it benefit our transsexual patients? . Plastıc And Reconstructıve Surgery 103 (2): 518-524  1999
 3. Calvano CJ, Moran ME, Mehlhaff BA, et al.: Amnioscopic endofetal illumination with infrared-guided fiber . Journal Of Endourology 11 (4): 259-261 1997

 

 

C. Ipek T, Altınlı E, Yuceyar S, et al.: Laparoscopic repair of a Morgagni-Larrey hernia: Report of three cases. Surgery Today, 32 (10): 902-905 2002

 

 1. Holcomb GW, Ostlie DJ, Miller KA: Laparoscopic patch repair of diaphragmatic hernias with Surgisis. Journal Of Pedıatrıc Surgery 40 (8): Art. No. E1 2005
 2. Tarim A, Nursal TZ, Yildirim S, et al.: Laparoscopic repair of bilateral Morgagni hernia. Surgıcal Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Technıques 14 (2): 96+ 2004
 3. Barut I, Tarhan OR, Cerci C, et al.: Intestinal obstruction caused by a strangulated Morgagni hernia in an adult patient. Journal Of Thoracıc Imagıng 20 (3): 220-222 2005
 4. Michel SJ, Bensadoun ES: A mass in the right cardiophrenic angle – Diaphragmatic hernia through the foramen of Morgagni . Respıratıon 72 (3): 301-303 2005
 5. Loong TPF, Kocher HM: Clinical presentation and operative repair of hernia of Morgagni. Postgraduate Medıcal JournaL 81 (951): 41-44 2005
 6. Lanteri R, Santangelo M, Rapisarda C, et al.: Bilateral Morgagni-Larrey hernia – A rare cause of intestinal occlusion. Archıves of Surgery 139 (12): 1299-1300 2004

 

 

D. Eyuboglu E, Kapan M, Ipek T, et el.: Ectopic thyroid in the abdomen: Report of a case. Surgery Today-The Japanese Journal Of Surgery, 29 (5): 472-474 1999

 

 1. Bowen-Wright HE, Jonklaas J: Ectopic intratracheal thyroid: An illustrative case report and literature review. Thyroıd 15 (5): 478-484 2005
 1. Nourparvar A, Lechago J, Braunstein GD: Thyroid carcinoma arising from a sacrococcygeal mass: A malignant teratoma? Thyroıd 14 (7): 548-552 2004
 1. Ihtiyar E, Isiksoy S, Algin C, et al.: Ectopic thyroid in the gallbladder: Report of a case. Surgery Today 33 (10): 777-780 2003
 1. Ghanem N, Bley T, Altehoefer C, et al.: Ectopic thyroid gland in the porta hepatis and lingua. Thyroıd 13 (5): 503-507 2003
 1. Gungor B, Kebat T, Ozaslan C, et al.: Intra-abdominal ectopic thyroid presenting with hyperthyroidism: Report of a case. Surgery Today 32 (2): 148-150 2002

 

 

E. Ulualp KM, Aydemır I, Senturk H, et al:  Management of ıntrabılıary rupture of hydatıd cyst of the lıver. World Journal Of Surgery, 19 (5): 720-724 1995

 

 1. Mendez AML, Poza AA, Arisqueta FL: Endoscopic drainage of a liver hydatic cyst open to intrahepatic bile ducts. Revısta Espanola De Enfermedades Dıgestıvas 97 (2): 139-141  2005
 2. Turan M, Duman M, Aydin C, et al.: Management of frank intrabiliary rupture of hepatic hydatid cyst. Chırurgısche Gastroenterologıe 21 (1): 74-77 2005
 1. Kjossev KT, Losanoff JE: Classification of hydatid liver cysts. Journal Of Gastroenterology And Hepatology 20 (3): 352-359 2005
 1. Hamamci EO, Besim H, Sonisik M, et al.: Occult intrabiliary rupture of hydatid cysts in the liver . World Journal Of Surgery 29 (2): 224-226 2005
 1. Schipper HG, Kager PA: Diagnosis and treatment of hepatic echinococcosis: An overview . Scandınavıan Journal Of Gastroenterology 39: 50-55 Suppl. 241 2004
 1. Akgun Y, Yilmaz G: Efficiency of obliteration procedures in the surgical treatment of hydatid cyst of the liver . Anz Journal Of Surgery 74 (11): 968-973 2004
 1. Vladov NN: Intraoperative choledochoscopy for the management of liver hydatid cysts opened to the biliary tract . Journal Of Gastroenterology And Hepatology 19 (7): 836-837 2004
 1. Tacyildiz I, Aldemir M, Aban N, et al.: Diagnosis and surgical treatment of intrabiliary ruptured hydatid disease of the liver . South Afrıcan Journal of Surgery 42 (2): 43-46 2004
 1. Manterola C, Barroso M, Vial M, et al.: Liver abscess of hydatid origin: Clinical features and results of aggressive treatment . Anz Journal of Surgery 73 (4): 220-224 2003
 1. Bilsel Y, Bulut T, Yamaner S, et al.: ERCP in the diagnosis and management of complications after surgery for hepatic echinococcosis. Gastroıntestınal Endoscopy 57 (2): 210-213 2003
 1. Bedirli A, Sakrak O, Sozuer EM, et al.: Surgical management of spontaneous intrabiliary rupture of hydatid liver cysts. Surgery Today 32 (7): 594-597 2002
 1. Ozmen MM, Coskun F: New technique for finding the ruptured bile duct into the liver cysts: Scope in the cave technique. Surgıcal Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Technıques 12 (3): 187-189 2002
 1. Schipper HG, Lameris JS, van Delden M, et al.: Percutaneous evacuation (PEVAC) of multivesicular echinococcal cysts with or without cystobiliary fistulas which contain non-drainable material: first results of a modified PAIR method . Gut 50 (5): 718-723  2002
 1. Schmidt-Matthiesen A, Schott O, Encke A: Surgery and long-term follow-up of hepatic echinococcosis outside endemic regions. Zeıtschrıft Fur Gastroenterologıe 40 (2): 51-57  2002
 1. Atli M, Kama NA, Yuksek YN, et al.: Intrabiliary rupture of a hepatic hydatid cyst – Associated clinical factors and proper management. Archıves Of Surgery 136 (11): 1249-1255  2001
 1. Pedrosa I, Saiz A, Arrazola J, et al.: Hydatid disease: radiologic and pathologic features and complications.  Radıographıcs 20 (3): 795-817  2000
 1. Elbir O, Gundogdu H, Caglikulekci M, et al.: Surgical treatment of intrabiliary rupture of hydatid cysts of liver: Comparison of choledochoduodenostomy with T-tube drainage. Dıgestıve Surgery 18 (4): 289-293 2001
 1. Koksal N, Muftuoglu T, Gunerhan Y, et al.: Management of intrabiliary ruptured hydatid disease of the liver. Hepato-Gastroenterology 48 (40): 1094-1096, 2001
 1. Casado OA, Gonzalez EM, Segurola CL, et al.: Results of 22 years of experience in radical surgical treatment of hepatic hydatid cysts. Hepato-Gastroenterology 48 (37): 235-243, 2001
 1. Zaouche A, Haouet K, Jouini M, et al.: Management of liver hydatid cysts with a large biliocystic fistula: Multicenter retrospective study. World Journal of Surgery 25 (1): 28-39, 2001
 1. Rodriguez AN, del Rio ALS, Alguacil LV, et al.: Effectiveness of endoscopic sphincterotomy in complicated hepatic hydatid disease . Gastrointestinal Endoscopy 48 (6): 593-597, 1998
 1. Senturk H, Mert A, Ersavasti G, et al.: Bronchobiliary fistula due to alveolar hydatid disease – Report of three cases . Amerıcan Journal Of Gastroenterology 93 (11): 2248-2253, 1998
 1. Paksoy M, Karahasanoglu T, Carkman S, et al.: Rupture of the hydatid disease of the liver into the biliary tracts. Dıgestıve Surgery 15 (1): 25-29 1998
 1. Ciardullo MA: Hydatid cysts of the liver. Annales De Chırurgıe 52 (1): 71-74 1998
 1. Cook GC: Liver involvement in systemic infection. European Journal Of Gastroenterology & Hepatology 9 (12): 1239-1247,  1997
 1. Kendler JS, Soave R: Parasitic infections of the gastrointestinal tract. Current Opinion In Gastroenterology 13 (1): 64-70, 1997

 

F-  Ulualp KM, Sirin F, Eyuboglu E, et al. :Management of Rectal Trauma. Contemp Surg 44:37,1994

 

 1. Fry D. R. : Anorectal Trauma and Foreign Bodies. The Surgical Clinics of North America.  Anorectal Surgery Vol. 74 ( 6 ) 1491-1505, 1994

Verdiği Eğitimler

 1. Özofagus Tümör Obstrüksiyonlarında Tümör Probpalyasyonu. Konuşmacılar : Nefize Barlas,  Erhun Eyüboğlu. 29 Nisan 1991, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul.
 2. Laparoscopic Surgery Course,. Erhun Eyüboğlu ; İstanbul Üniversitesi ve USSC işbirliği  çerçevesinde Kurs düzenleyici  ve öğretici . June 15-19 1993, İstanbul
 3. Etkinlik 2, Açık Oturum. Laparoskopik Cerrahi Uygulamaları, Konuşmacılar: Ergun Göney, Ceyhun Oral, Erhun Eyüboğlu. 3 Ekim 1994,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ,İstanbul.
 4. Laparoskopik fıtık girişimleri. Moderatör :  J.J Dulucq- Erhun Eyüboğlu Panel II. ,  II.  Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi 14-16 Eylül 1995 İstanbul.
 5. Ameliyathane Uygulamaları, Laparoskopik Hiatus Cerrahisi.  Erhun Eyüboğlu. Videoskopik Cerrahi Mezuniyet sonrası Eğitim Kursları 32, İstanbul, 1997
 6. Ameliyathane Uygulamaları, Laparoskopik Hiatus Cerrahisi.  Erhun Eyüboğlu. Videoskopik Cerrahi Mezuniyet sonrası Eğitim Kursları 36 , İstanbul, 1999
 7. Ameliyathane Uygulamaları, Laparoskopik Hiatus Cerrahisi.  Erhun Eyüboğlu. Videoskopik Cerrahi Mezuniyet sonrası Eğitim Kursları 40 , İstanbul, 2000
 8. Hiatus Cerrahisi., Yönetici: Erhun Eyüboğlu. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2000-2001 Yılı Eğitim ve Öğretim Programı, İstanbul,2000
 9. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı  2001-2002 yılı Eğitim ve Öğretim Yılı, 6.yarıyıl Türkçe Dersleri. Mide Kanseri., Erhun Eyüboğlu.2001.
 10. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dali 2001-2002 yılı Eğitim ve Öğretim Yılı, 7-8 .yarıyıl Türkçe Dersleri. Gastroözofageal Reflü ve Hiatus Hernileri, 2001.
 11. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dali 2001-2002 yılı Eğitim ve Öğretim Yılı.Gastroözofageal Reflü . Yönetici : Erhun Eyüboğlu ., Konuşmacılar: Erhun Eyüboğlu , Turgut İpek.2002, İstanbul.
 12. Laparoskopik Ventral Herni Tamiri Workshop: Düzenleme ve yönetici: Erhun Eyüboğlu,  Turgut İpek . 7-8 Kasım 2002, İstanbul ( 9TTB-STB kredi puanı ile kredilendirilmiştir. )
 13. Laparoskopik Ventral Herni Tamiri Workshop II : Düzenleme ve yönetici: Erhun Eyüboğlu,  Turgut İpek . !5-16 Mayıs 2003 , İstanbul ( 10 TTB-STB kredi puanı ile kredilendirilmiştir. )
 14. Laparoskopik Ventral Herni Tamiri Workshop III  : Düzenleme ve yönetici: Erhun Eyüboğlu,  Turgut İpek . 20-21 Mayıs  2004 , İstanbul ( 10 TTB-STB kredi puanı ile kredilendirilmiştir. )
 15. Oturum X, HiatusFıtığı II . , Konuşmacı: Erhun Eyüboğlu, Nükslere yaklaşım. Ulusal Fıtık Kongresi, 18-21 Mayıs 2005, Kapadokya.
 16. Oturum VIII, Hiatus Fıtığı I. Moderatörler : Vahit Özmen,  Erhun Eyüboğlu. Ulusal Fıtık Kongresi, 18-21 Mayıs 2005, Kapadokya.
 17. Laparoskopik Ventral Herni Tamiri Workshop IV  : Düzenleme ve yönetici: Erhun Eyüboğlu,  Turgut İpek . 15-16 Aralık  2005 , İstanbul ( 8 TTB-STB kredi puanı ile kredilendirilmiştir. )
 18. Terör Olaylarında Yaralanmaların Analizi. Konuşmacı: Michael STEİN,  Moderatör: Erhun Eyüboğlu . , V Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi., 16-20 kasım 2005, Side-Antalya
 19. Barret Özofagusunda tedavi. :Moderatörler:  Erhun Eyüboğlu, Sinan Ersin., Ulusal Cerrahi Kongresi , 24-28 Mayıs 2006, Antalya
 20. Düzenleme Kurulu, Başkan., Erhun Eyüboğlu. 7, Türk-Alman Endosonografi ve Endoskopi Günü. 5 haziran 2006, İstanbul.
 21. İnteraktif oturum II, Acil Cerrahide Laparoskopik Girişimler.  , Tartışmacılar: Erhun Eyüboğlu, Salih Pekmezci, Tayfun Yücel, Acar Aren. , 8. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 22. Modifiye canlı yayın 2 , Laparoskopik Hiatus Cerrahisi;  Yama ile hiatoplasti, Erhun Eyüboğlu. , 8. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 23. Kurs 4: Laparoskopik Hiatus Cerrahisi, Yöneticiler: Vahit Özmen, Erhun Eyüboğlu Konuşmacı :  Floppy Nissen Tekniği ve Hiatusun onarılması, Erhun Eyüboğlu , 8. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 1-4 Temmuz 2007, Antalya.
 24. Oturum VI,Obezite ve Reflü. Oturum Başkanları: Erhun Eyüboğlu ,Oktar Asoğlu. I. Obezite  Cerrahisi ve Tedavisi Sempozyumu. 19-20 Kasım 2007, İstanbul.
 25. Panel II,  Gastroözofageal Reflü Hastalığı. Moderatör: Erhun Eyüboğlu, konuşmacılar: Kadir Bal, Murat Tuncer, Süha Göksel, Erhun Eyüboğlu ( GERD ve Hiatal Herni Cerrahi Uygulamalar ) , Turgut İpek., 26 Şubat 2008, Cerrahpaşa- İstanbul.
 26. Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları. , Kolon ve Rektum Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi. Naklen yayın- Tartışmalı Toplantı. 3-4 Ekim 2009, İstanbul.
 27. Laparoskopik Hiatus Cerrahisi Kursu., Yöneticiler : Vahit Özmen, Erhun Eyüboğlu.Konuşmacılar: Asım Cingi, Vahit Özmen, Mahmut Müslümanoğlu, Erhun Eyüboğlu  (Laparoskopik  Floppy Nissen, Nissen-Rossetti ve Toupet fundoplikasyon teknikleri ), Ahmet Türkçapar, Birol Bostancı, Turgut İpek, Fatih Tunca., 9. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28- 31 Ekim 2009, Antalya.
 28. Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları. , İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Güncel Tedavi. Naklen yayın- Tartışmalı Toplantı. 9-10 Ocak 2010, İstanbul.
 29. Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları.,Tek Delikten / Nonskar Laparoskopik Cerrahi.Canlı/Modifiye canlı ameliyat yayını-Tartışmalı Toplantı. SİLS floppy Nissen Fundoplikasyonu. Erhun Eyüboğlu. 15-16 Mayıs 2010 , İstanbul
 30. İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, İ.Ü Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ( İSTEM) ve Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği ( ELCD ) ile birlikte 12- 13 Kasım 2012 Tarihinde düzenlenen “ Laparoskopik Antireflü ve Hiatus Cerrahisi Kursu”. Erhun Eyüboğlu ,Laparoskopik antireflü cerrahi işlemler.Floppy Nissen, Nissen-Rossetti,Toupet,Dor,SİLS.