İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Cerrahpaşa - Fatih
Telefon: 0212 414 30 00
Email: erhuneyuboglu@gmail.com

Medical Park Bahçelievler

Adres: Kültür Sok. No:1 E5 Yolu Bahçelievler Metro Durağı Üstü
Telefon: 0212 484 14 84

Erhun Eyüboğlu Videoları

Erhun Eyüboğlu Videoları

 • MORBİD OBEZİTE

  Hayatı, tehlikeye sokan hastalıkların gelişimine katkı sağlamaktadır.

  Devamı
 • REFLÜ

  Reflü hastalığı, günümüzde tedavisi mümkün bir hastalıktır.

  Devamı
 • TEM YÖNTEMİ

  TEM Yöntemi’nin avantajları nelerdir?

  Devamı
 • LAPAROSKOPİK CERRAHİ

  LAPAROSKOPİK Cerrahi hakkında yazı gelecek…

  Devamı
 • SILS YÖNTEMİ

  Artık, ameliyat izi kalmayacak…

  Devamı

Mide ve Yemek Borusu Kanseri

Yemek Borusu

Yabancı cisim yutulması ve özofagusta gıda takılması sık olan durumlardır. Yutulan yabancı cisimlerin ve özofagusa takılan gıda topaklarının büyük bir kısmı spontan olarak gastrointestinal sistemden dışarı atılırlar. Bu olguların ancak %10-20’si cerrahi dışı girişimlere ve %1’den azı ise cerrahi girişimlere ihtiyaç duymaktadır.   Endoskopik girişimin yapılması aspirasyon ve perforasyon risklerinin değerlendirilmesinden sonra olmalıdır. Et ve diğer gıda topakları erişkinlerde özofagusu […]

 

 

Yemek Borusu

ÖZOFAGUSUN SELİM TÜMÖRLERİ İNTRAMURAL TÜMÖRLER İntramüral tümörler değişik oranda düz kas ve fibröz doku içeren solid kitleler ve kistlerdir. İntramüral tümörlerin yarısından fazlasını leiyomiyomlar oluşturur, ayrıca fibroma, miyoma, fibromiyoma, lipomiyoma, mixoma, lipoma, nörofibroma, hemangioma, osteokondroma, granüler hücreli miyoblastoma, glomus tümörleri ile konjenital ve edinsel retansiyon kistleri de görülür. Leiyomiyomlar en sık görülen özofagus selim tümörleridir. En fazla görüldüğü yaş 38 […]

 

 

Mide Kanseri

Mide tümörleri benign ve malign olmak üzere iki gruba ayrılır. Benign Tümörler a)   Polipler 1)     Hiperplastik 2)     Adenomatöz 3)     Inflamatuar b)   Gastrik Stromal Tümörler 1)     Leiomyoma 2)     Lipoma 3)     Nörojenik tümörler 4)     Vasküler tümörler 5)     Heterotopik pankreas Polipler Midenin benign tümörleri arasında en sık görüleni poliplerdir. En sık komplikasyonu kanamadır. Hiperplastik Polipler Mide poliplerinin %70 – 80’ini oluştururlar. Hiperplastik poliplerde […]

 

 

Peptik Ülser

Midenin sindirimin başlangıcında iki önemli görevi vardır. Birincisi asid ve pepsin etkisi ile katı gıdaları yumuşatmak ve mekanik olarak öğütüp, parçalayıp daha seyreltik bir madde (kimus) oluşturmaktır. İkincisi ise depo görevi görüp gıdaları küçük miktarlar halinde duodenuma aktarmaktır. Bu olaylar genellikle 4 saatte tamamlanır. Mide salgısının esas komponenti hidroklorik asid ve eşlik eden sudur. Asid mide fundus ve korpusundaki paryetal […]

 

 

Özofageal Fıtıklar

Özofageal hiatus dışı açıklıklardan oluşan fıtıklar Genellikle konjenitaldir. Bunlar diafragma’daki konjenital açıklıklar nedeniyle meydana gelir. Posterolateral fıtıklar (Bochdalek fıtığı) Genellikle plöroperitoneal kanalın Bochdalek açık kalması nedeniyle ortaya çıkar. Sol tarafta daha sık görülür (%80). Parasternal fıtıklar (Morgagni Fıtığı) Diafragma’nın sternal ve kostal kısımlarının birleşimindeki yetersizlik nedeniyle ortaya çıkar. Diafragmanın sternuma yapıştığı yerin sağında (%90) veya solunda ya da her iki […]