İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Cerrahpaşa - Fatih
Telefon: 0212 414 30 00
Email: erhuneyuboglu@gmail.com

Medical Park Bahçelievler

Adres: Kültür Sok. No:1 E5 Yolu Bahçelievler Metro Durağı Üstü
Telefon: 0212 484 14 84

Erhun Eyüboğlu Videoları

Erhun Eyüboğlu Videoları

 • MORBİD OBEZİTE

  Hayatı, tehlikeye sokan hastalıkların gelişimine katkı sağlamaktadır.

  Devamı
 • REFLÜ

  Reflü hastalığı, günümüzde tedavisi mümkün bir hastalıktır.

  Devamı
 • TEM YÖNTEMİ

  TEM Yöntemi’nin avantajları nelerdir?

  Devamı
 • LAPAROSKOPİK CERRAHİ

  LAPAROSKOPİK Cerrahi hakkında yazı gelecek…

  Devamı
 • SILS YÖNTEMİ

  Artık, ameliyat izi kalmayacak…

  Devamı

Karaciğer ve Safra Yolları Kanserleri

Karaciğer Abseleri

Karaciğer Abseleri Piyojenik Abseler: Gelişmiş ülkelerde piyojenik form tüm karaciğer abselerinin %80’ini oluşturur. Her iki cinste ve tüm yaşlarda görülebilir. Erkeklerde biraz daha sık görülmektedir. Organizmaların çoğu karaciğere portal yolla girerler. Piyojenik hepatik abse genellikle başka bir organın enfeksiyonu ile beraberdir. En sık neden olan olaylar; apandisit, kolesistit, tıkanmaya yol açan safra yolu veya pankreas kanseri, divertikülit, rejiyonel enterit, travma, […]

 

 

Prof. Dr. Erhun Eyuboglu

Karaciğer Kistleri ve Karaciğer Hidatik Hastalığı Karaciğerin parazitik olmayan kistleri Karaciğer basit kistleri Seröz sıvı ile dolu, intrahepatik biliyer duktuslar ile ilişkisi olmayan, kistik lezyonlardır. Çapları birkaç mm olabileceği gibi 20 cm ve üzeri çaplara ulaşabilir. Septasyonları yoktur, kistler unilokülerdir. US ve BT taramalarında yetişkin popülasyonda %3 sıklıkta görülmektedir. Asemptomatik ve komplike olmayan olgularda kadın / erkek oranı 1.5/1 dir, […]

 

 

Safra Taşları

Safra Taşları Kolelitiazis, safra kesesi ve safra yollarında taş bulunmasıdır. 40 yaşın üzerindeki kadınların %20’si, erkeklerin %5’inde safra taşı vardır. Safra taşlarının ortalama %75’i kolesterol taşları, %25’i pigment taşlarıdır. SAFRA TAŞLARININ KLİNİK SEYRİ ASEMPTOMATİK SAFRA TAŞLARI Bazı özel durumlar hariç asemptomatik hastalar için tedavi önerilmemektedir. Bu hastalarda taş 2 cm’den büyük ise daha sık akut kolesistit oluşturabileceğinden ve safra kesesi […]

 

 

Bismuth-Tipleri

Safra yolu kanserleri, karaciğer içindeki veya dışındaki safra yollarının epitelinden kaynaklanırlar. Küçük safra yollarından çıkan ve hilustan uzakta, intrahepatik olarak gelişen safra yolu kanserlerine “periferik kolanjiokarsinom = periferik CC“ adı verilir ve genelde kolanjiokarsinom olarak bu tümörler anılırlar. Daha büyük safra yollarından çıkan ve bu nedenle de hilusa yakın lokalizasyonda bulunan safra yolu kanserlerine “santral kolanjiokarsinom” denilmekte olup, bifurkasyon çevresinden […]

 

 

Safra Kesesi Kanseri

Safra kesesi kanseri nadir görülen, ama agressif seyreden bir kanserdir. Genellikle 55-70 yaş arasında görülmektedir. Sıklıkla taş içeren keselerde görülmektedir. Semptom veren olguların çoğu non-rezektabldır. Safra kesesi kanseri kadınlarda 2-3 misli fazla görülmektedir. Safra kesesi kanseri sıklıkla, safra taşı ile birliktedir. Kanser olgularının % 70-80’inde safra taşı vardır. Hastanın yaşı ilerledikçe, taşlı safra kesesi içinde kanser gelişme ihtimali yükselmektedir. Porselen […]